Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w konferencji pt.: Greenwashing – nowe wyzwania, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023 r. w formule on-line na platformie ZOOM.

Program:
• Zrównoważony rozwój a greenwashing
Agnieszka Oleksyn-Wajda, Radca prawny, Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska Uczelni Łazarskiego
• Pierwsza w Polsce samoregulacja dotycząca reklamy środowiskowej
Piotr Kwiecień, Dyrektor Generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy
• Greenwashing w świetle zasad uczciwej konkurencji i praw IP
Marek Oleksyn, Radca prawny, Partner, SK&S
• UOKiK a greenwashing
Joanna Marek, Radca prawny, Senior Counsel, SK&S

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla pracowników firm produkcyjnych z działów ochrony środowiska oraz działów prawnych – zapraszamy do udziału.

Kontakt:
Monika Jonczak – dyrektor ds. marketingu
e-mail: m.jonczak@pfpz.pl
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl