W tym roku, już po raz szósty, Hochland Polska przeprowadził badanie zadowolenia z podejmowanych przez firmę inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Ankiety wypełniali mieszkańcy Gminy Kaźmierz i Gminy Węgrów oraz pracownicy znajdujących się tam zakładów produkcyjnych Hochland. W 2023 prawidłowo wypełniono 660 ankiet, a średni poziom zadowolenia w każdym z 6 pytań oscyluje na poziomie minimum 92%.

Hochland Polska to jeden z największych lokalnych pracodawców, zarówno w Kaźmierzu, jak i w Węgrowie, który chce być dla lokalnych społeczności dobrym „sąsiadem”. Dlatego, wzorem poprzednich edycji, do badania poziomu zadowolenia zaproszono pracowników firmy oraz wszystkie chętne osoby mieszkające w rejonie zakładów. Oddanie wypełnionej ankiety było premiowane produktem Hochland, co miało na celu docenienie zaangażowania respondentów.

Anonimowa ankieta zawierała 6 pytań, a do wyboru były cztery rodzaje odpowiedzi: „zdecydowanie nie”, „raczej nie”, „raczej tak”, „zdecydowanie tak”. Ankietowani proszeni byli także o wypełnienie krótkiej metryczki z informacjami dodatkowymi, tj. czy respondent jest mieszkańcem gminy, czy jest w niej zameldowany, czy jest pracownikiem Hochland oraz wskazanie przedziału wiekowego.

W 2023 roku prawidłowo wypełniono 660 ankiet, w tym 84 wypełnili pracownicy Hochland Polska. Odpowiedzi przeanalizowano w ujęciu TOP BOX, czyli podsumowano opcje „raczej tak” i „zdecydowanie tak”. W efekcie uzyskano wyniki na poziomie 92% we wszystkich pytaniach.

Pytanie 1 – Czy Hochland Polska jest firmą przyjazną środowisku? – 95,2%
Pytanie 2 – Czy Hochland Polska wspiera społecznie ważne inicjatywy? – 95,8%
Pytanie 3 – Czy Hochland Polska wspiera edukację młodzieży? – 93,5%
Pytanie 4 – Czy Hochland Polska wspiera działania promujące aktywność fizyczną – 95,9%
Pytanie 5 – Czy Hochland Polska angażuje się w rozwój gminy? – 92,6%
Pytanie 6 – Ogólny poziom zadowolenia z inicjatyw Hochland Polska? – 96,2%

Niełatwa sytuacja społeczno-ekonomiczna, spowodowana skutkami pandemii, wojną w Ukrainie czy rosnącą inflacją sprawia, że społeczeństwo ma o wiele bardziej krytyczny stosunek do otaczającej rzeczywistości. Mimo to zaprezentowane powyżej wyniki pokazują, że działania podejmowane przez Hochland Polska są zauważane i bardzo dobrze oceniane. W przyszłym roku planujemy poszerzenie ankiety o pytanie otwarte. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i ciekawe rozwiązania. Mamy również nadzieje, że pomoże nam to jeszcze bardziej zaaktywizować miejscową społeczność do wspólnych działań – mówi Jacek Wyrzykiewicz PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl