Znamy laureatów 7. edycji konkursu „Pracodawca Jutra” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Nagrodzono te firmy, które dbają o przyjazne środowisko pracy kształtowane jednocześnie technologią i innowacjami, jak i potrzebami zrównoważonego rozwoju. W kategorii „Rozwój Pracownika” nagroda branżowa w sektorze żywności wysokiej jakości trafiła w ręce Hochland Polska za inicjatywę edukacyjną Akademia ,,First Time Line Manager”.

Celem konkursu „Pracodawca Jutra” jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Tegoroczna edycja obejmowała dwie główne kategorie: „Ambasador Edukacji” i „Rozwój Pracownika”. Firma Hochland Polska zdobyła nagrodę branżową w tej drugiej za projekt akademii dla pracowników z zakładów produkcyjnych w Kaźmierzu i Węgrowie.

Akademia ,,First Time Line Manager” powstała w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby biznesowe oraz zaobserwowane wyzwania w zarządzaniu zespołami przez młodych liderów, wynikających z luk kompetencjach przywódczych. Program miał za zadanie realizację 3 głównych celów: budowanie świadomości wśród liderów znaczenia ich roli dla organizacji oraz ich wpływu na realizację celów firmowych, dostarczenie nowym liderom praktycznych narzędzi, które umożliwią im efektywne zarządzanie podległym zespołem, a także ich rozwój oraz zrozumienie czym jest VUCA oraz jaka jest ich rola w tym świecie. Grupą docelową programu byli pracownicy obszaru produkcji, działu technicznego, magazynów oraz laboratorium – liderzy, którzy dopiero co otrzymali nominację na stanowisko kierownicze oraz osoby przygotowywane do objęcia takiej roli. Łącznie, podczas dwóch edycji Akademii ,,First Time Line Manager”, 40 uczestników programu otrzymało po 84 godziny szkoleniowe realizowane w ramach czasu pracy.

Możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych, jak i liderskich, czynią z Hochland Polska bardzo atrakcyjnego pracodawcę. Nasi pracownicy mają dostęp do wewnętrznej platformy e-learningowej oraz mogą brać udział w szkoleniach zewnętrznych. Rocznie realizujemy nawet 400 szkoleń, co daje ponad 4700 godzin szkoleniowych. Tworzymy także programy rozwojowe w odpowiedzi na potrzeby biznesowe, takie jak wyróżniona w konkursie „Pracodawca Jutra” Akademia ,,First Time Line Manager”. Program ten, realizowany ze środków własnych, we współpracy z kancelarią prawną oraz trenerem zewnętrznym, przyczynił się do podniesienia kompetencji liderskich i w opinii samych uczestników, jak i ich przełożonych, przyniósł założony efekt – mówi Miłosz Dudziak, Lider ds. Rozwoju Ludzi i Organizacji w Hochland Polska.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl