Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.:

“Co oznacza zrównoważona produkcja rolna w mleczarstwie? Jak ograniczać emisje w gospodarstwach rolnych? Jakie fundusze są/będą dostępne dla rolników?

Szkolenie odbędzie się w godzinach 11:00 – 13:30, w dniu 20 grudnia 2023r., w Centrum Konferencyjnym “Zielna” przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim zakładom i gospodarstwom mleczarskim.

Przyjęcie przez UE strategii „Zielony ład”, „Od pola do stołu”, „Bioróżnorodności” oraz innych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym raportowania pozafinansowego – ESG, oznacza duże zmiany w rolnictwie, produkcji i konsumpcji żywności, na które branża mleczarska nie jest przygotowana. Stanowi to ryzyko dla rynku mleczarskiego w Polsce – jego konkurencyjności, rentowności, rosnących kosztów produkcji, spadku  popytu, wzrostu cen produktów mlecznych.

Producenci i przetwórcy mleka, którzy przygotują się na te zmiany i odpowiednio wcześnie wdrożą określone działania, zapewnią sobie przewagę konkurencyjną. Dlatego ZPPM podjął się realizacji cyklu czterech szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju, w ramach którego nasi wykładowcy dostarczą producentom i przetwórcom mleka informacji na temat legislacji unijnej i polskiej i wynikających z niej wymogów.

Program szkolenia:

Godz. 10:30 – 11:00: Rejestracja uczestników i powitalna kawa

Godz. 11:00 – 12:00:
– Czym jest zrównoważenie rolnictwa i jakie są jego powody
– Globalne działania w kierunku zrównoważenia rolnictwa
– Europejski Zielony Ład
– Emisje GHG w gospodarstwach rolnych

Godz. 12:00 – 12:30: przerwa kawowa

Godz. 12:30 – 13:30:
– Specyfika zrównoważenia produkcji zwierzęcej
– Ekoschematy i ich miejsce w praktyce rolniczej
– Rolnictwo regeneratywne i rolnictwo węglowe
– Inne formy wsparcia działalności rolniczej

Szkolenie poprowadzi dr Jerzy Próchnicki, współzałożyciel i Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka – liczba miejsc ograniczona.

W razie pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem ZPPM, pod numerem telefonu: +48 222 660 271

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia

 

Kliknij tutaj, aby pobierać prezentację ze szkolenia

 

 

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl