Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Danone i Żywiec Zdrój, mówi o rolnictwie regeneratywnym i korzyściach z niego płynących.

Warto wspomnieć, że już teraz przeszło połowa mleka, jaka trafia do produktów mlecznych Danone wytwarzanych w Polsce, pochodzi z gospodarstw, w których obecne są praktyki rolnictwa regeneratywnego. Firma przeprowadza u swoich dostawców specjalny audyt, który jest pomocą dla gospodarstw w identyfikacji stopnia wdrożenia tych praktyk. Do końca 2023 takim audytem zostanie objętych 100% współpracujących z firmą gospodarstw, które dostarczają mleko na potrzeby wytwarzania produktów mlecznych Danone. Kolejnym działaniem jest program edukacyjny, kierowany do rolników i praktyki pilotażowe. Danone to też pierwsza firma spożywcza na świecie, która ogłosiła globalne zobowiązanie o redukcji emisji metanu o 30% do 2030.

Oby w 2024 roku podobnych przykładów zaangażowania w rozwiązywanie wyzwań klimatycznych było więcej w całej naszej branży. Związek Polskich Przetwórców Mleka aktywnie wspiera firmy członkowskie w popularyzacji praktyk rolnictwa zrównoważonego – najlepszym przykładem są nasze trzy raporty dostępne pod linkiem: https://www.portalmleczarski.pl/nasze-raporty/

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl