W Związku Polskich Przetwórców Mleka chcemy pomagać polskim rolnikom – producentom mleka i przetwórcom w dostosowywaniu się do nowych wymogów poprzez szkolenia, dostarczanie wiedzy i pokazywanie dobrych praktyk.

Uważamy, że takie podejście okaże się korzystne dla wszystkich podmiotów działających na rzecz naszej branży.

Temu też służą nasze propozycje zawarte w “Siódemce dla mleczarstwa”, a wśród nich postulat piąty, czyli zacieśnienie procesu konsultacji przedstawicieli Rządu RP z branżą przetwórstwa mleka oraz postulat szósty – podniesienie efektywności ekonomicznej gospodarstw poprzez stworzenie modelu biznesowego zrównoważonego gospodarstwa.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl