Już 21 lutego 2024 odbędzie się Konferencja Techniczna „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych” w Płocku. Inicjatywa kierowana jest do praktyków branży Utrzymania Ruchu, którzy chcą stale rozwijać i podnosić swoje kompetencje.

W dobie coraz szybszych zmian technologicznych czasem trudno nadążyć za postępem. Z pomocą przychodzi jednodniowa konferencja organizowana przez Axon Media, stanowiąca odpowiedź na pytania i wątpliwości branży UR. Wydarzenie to jest kompendium wiedzy o najnowszych rozwiązaniach pozwalających na optymalizację kosztów przy jednoczesnym ciągłym rozwoju działalności produkcyjnej.

Podczas wydarzenia na uczestników czekają wykłady oraz praktyczne warsztaty z ekspertami z branży. Nie zabraknie także stoisk konsultacyjnych wielu uznanych firm m.in.: Bitner, Breon, Faraone, Timken, Karcher czy Shell.

Wybrane tematy prelekcji:

 • Filtrowanie oleju i czyszczenie układów hydraulicznych bez przestoju produkcji
 • Alternatywa dla rusztowań i drabin w utrzymaniu ruchu
 • Niezawodność pracy maszyn i urządzeń w aspekcie zabezpieczenia połączeń śrubowych
 • Niższe koszty eksploatacji dzięki zastosowaniu innowacyjnych łożysk dzielonych
 • Niezawodność napędów pneumatycznych w trudnych warunkach pracy
 • Technologia ultradźwiękowa dla Utrzymania Ruchu
 • Innowacyjne rozwiązania techniczne w zakresie armatury odcinającej i regulacyjnej
 • Sygnalizacja optyczno-akustyczna w automatyce przemysłowej
 • Bezpieczeństwo jako główne kryterium doboru kabli do zastosowań w zakładach przemysłowych
 • Nowoczesność środków smarnych, a oszczędność energii w przemyśle
 • Monitoring i diagnostyka maszyn w strategii predyktywnego UR w ramach stałej obsługi serwisowo-smarowniczej

Więcej informacji oraz rejestracja

Udział jest bezpłatny dla zarejestrowanych online osób z grupy docelowej wydarzenia. Dodatkowo w ramach wydarzenia przewidziany jest odbiór Imiennych Certyfikatów Uczestnictwa, przerwy kawowe oraz pakiety materiałów informacyjnych.

Patroni Honorowi wydarzenia: Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Business Centre Club, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego, KIGEiT, Śląski Klaster Lotniczy, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Krajowa Unia Producentów Soków, Klaster Metalowy.


Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl