Dr inż. Jerzy Próchnicki z Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności podczas szkolenia zorganizowanego przez Związek Polskich Przetwórców Mleka mówi o głównych przeszkodach we wprowadzaniu rolnictwa regeneratywnego w Polsce, z których brak świadomości rolników i wiedzy o tym sposobie gospodarowania jest najważniejszy.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl