Już 5 marca 2024 roku w legnickim hotelu Qubus odbędzie się wydarzenie skierowane do przedstawicieli działów UR – „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych”. To dobra okazja, by zapoznać się z nowinkami z branży, wysłuchać specjalistów i podnieść kompetencje, dzięki praktycznym warsztatom technicznym.

Wydarzenie kierowane jest zarówno do prezesów, dyrektorów, kierowników, jak i do konstruktorów, projektantów, mechaników oraz operatorów maszyn CNC. Jednodniowa formuła zapewnia skondensowaną dawkę wiedzy z zakresu innowacyjności, zwiększenia efektywności i optymalizacji kosztów produkcji. Na uczestników czekają interesujące prezentacje, a po części prelekcyjnej praktyczne warsztaty techniczne: „Technologia Ultradźwiękowa w praktyce – case studies” oraz „Obrazowanie przemysłowe w proaktywnym utrzymaniu ruchu”. W przerwach kawowych zebrani będą mogli porozmawiać z wystawcami oraz zasięgnąć porady profesjonalistów z branży, takich jak: CommLED, Ecol, Faraone, Fluke, Timken, czy Tork.

Wybrane tematy prelekcji:

 • Monitoring i diagnostyka maszyn w strategii predyktywnego UR w ramach stałej obsługi serwisowo-smarowniczej
 • Niższe koszty eksploatacji dzięki zastosowaniu innowacyjnych łożysk dzielonych
 • Modernizacje oświetlenia z LED na LED, bezprzewodowe sterowanie oświetleniem
 • Fotowoltaika dla przedsiębiorstw. Kompleksowe modernizacje w formule zaprojektuj-wybuduj
 • Zmiejszenie czasu przygotowania stanowiska pracy i minimalizacja wypadków w pracy
 • Innowacyjne rozwiązania techniczne w zakresie armatury odcinającej i regulacyjnej
 • Rozwiązanie obniżające koszty magazynowania części zamiennych
 • Technologia Ultradźwiękowa dla Utrzymania Ruchu
 • Minimalizacja ryzyka przestojów dla maszyny
 • Niezawodność napędów pneumatycznych w trudnych warunkach pracy
 • Planowanie i organizacja prac na wysokości

Więcej informacji oraz rejestracja

Udział jest bezpłatny dla zarejestrowanych online uczestników. Dodatkowo w ramach wydarzenia przewidziany jest odbiór Imiennych Certyfikatów Uczestnictwa, przerwy kawowe oraz materiały informacyjne.

Patroni Honorowi wydarzenia: Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Prezydent Miasta Legnica, KIGEiT, Śląski Klaster Lotniczy, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Krajowa Unia Producentów Soków, Klaster Metalowy, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl