6 marca 2024 roku w legnickim hotelu Qubus odbędzie się Konferencja Techniczna „Automatyzacja i robotyzacja produkcji – kierunek Przemysł 4.0” organizowana przez Axon Media. Spotkanie skierowane jest do praktyków, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań w zakresie automatyzacji oraz robotyzacji.

Konferencja ma charakter wykładowo-konsultacyjny, połączony ze stoiskami wystawienniczymi. Po części prelekcyjnej, w programie przewidziano praktyczne warsztaty techniczne z zastosowania systemów lokalizacji RTLS w logistyce, podczas których zainteresowani uczestnicy zapoznają się z głównymi koncepcjami i zasadami systemu, przeanalizują możliwości i wyzwania płynące z implementacji tej technologii oraz będą mogli przetestować system w praktyce. Przy stoiskach wystawienniczych będzie możliwość dyskusji między innymi z takimi firmami, jak:  Murr Elektronik, Camozzi, Gudel, Wago czy WDX.

Wybrane tematy prelekcji:

  • Zapewnienie niezawodnej kontroli jakości z zastosowaniem inspekcji wizyjnych
  • Bezprzewodowa automatyka przemysłowa
  • Roboty mobilne i technologie śledzenia w magazynach
  • Termowizja i ultradźwięki – dwie technologie zapewniające ciągłość pracy
  • Rozwiązania w dziedzinie automatyki i robotyki w przemyśle
  • Sposoby predykcyjnej diagnostyki pneumatycznych wysp zaworowych
  • Zarządzanie energią w nowoczesnym zakładzie przemysłowym
  • Przyszła aktualizacja Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE – nowe technologie i sztuczna inteligencja

Więcej informacji oraz rejestracja

Udział jest bezpłatny dla zarejestrowanych online uczestników. Dodatkowo w ramach wydarzenia przewidziany jest odbiór Imiennych Certyfikatów Uczestnictwa, przerwy kawowe oraz materiały informacyjne.

Patroni Honorowi wydarzenia: Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Prezydent Miasta Legnica, KIGEiT, Śląski Klaster Lotniczy, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Krajowa Unia Producentów Soków, Klaster Metalowy, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl