Związek Polskich Przetwórców Mleka stworzył koalicję wraz z następującymi organizacjami:

 • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców,
 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
 • Polska Izba Mleka
 • Izba Zbożowo-Paszowa
 • Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy
 • Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju
 • Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny
 • Polska Izba Żywności Ekologicznej
 • Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej – POLSUS
 • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczpospolitej Polskiej
 • Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

w celu wspólnego wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o likwidację Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Uznajemy funkcjonowanie Funduszu Ochrony Rolnictwa za niecelowe i wnioskujemy o likwidację tego Funduszu oraz o zwrot środków dotychczas naliczonych i pobranych na ten cel.

Nasz sprzeciw budzą następujące rozwiązania zawarte w ustawie:

1)   utworzenie jednego funduszu dla wszystkich branż;
2)   obligatoryjność wpłat na Fundusz;
3)   negatywny wpływ Funduszu na ceny skupu;
4)   pominięcie faktu istnienia już obowiązujących rozwiązań prawnych w tej sprawie;
5)   nierównowaga pomiędzy liczbą podmiotów zobowiązanych do wpłat i uprawnionych do rekompensat;
6)   zachęta do patologicznych działań na pograniczu prawa;
7)   zwiększenie obciążeń administracyjnych i finansowych dla podmiotów skupujących;
8)   zbyt długi okres do wypłat rekompensat.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl