Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w konferencji pt.: Aktualne wyzwania dla rynku żywnościowego – wybrane działania Prezesa UOKiK i KOWR oraz doświadczenia przedsiębiorców, która odbędzie się w dniu 21 marca 2024 r.na platformie Zoom.

Patronem konferencji jest Związek Polskich Przetwórców Mleka.

Formularz rejestracyjny kliknij tutaj

W PROGRAMIE:

  • Ostatnie praktyki i orzecznictwo w zakresie przewagi kontraktowej

  • Monitorowanie obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych – doświadczenia KOWR

  • Fundusz Ochrony Rolnictwa – doświadczenia i praktyka KOWR

  • Ostatnie zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

  • Umowy dystrybucyjne po reformie prawa unijnego

  • Umowy na kontraktacje w praktyce

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla pracowników firm produkcyjnych z działów ochrony środowiska oraz działów prawnych!

Zapraszamy do udziału!

Kontakt:

Monika Jonczak – dyrektor ds. marketingu
e-mail: m.jonczak@pfpz.pl
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl