W dniu 19 marca 2024r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Pan Adam Abramowicz zwrócił się do Premiera Donalda Tuska z pismem, w którym zwraca uwagę na szereg postulatów przedsiębiorców dotyczących konieczności wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu systemu kaucyjnego.

Wśród zastrzeżeń i propozycji wskazanych w piśmie, znalazł się również wielokrotnie podnoszony przez branżę mleczarską postulat wyłączenia opakowań po produktach mleczarskich z systemu kaucyjnego. Rzecznik MŚP zwraca uwagę, że przechowywanie w placówkach handlowych opakowań po produktach mleczarskich w oczekiwaniu na ich odbiór przez operatora systemu kaucyjnego stoi w sprzeczności z przepisami sanitarnymi.

Pobierz pełną treść pisma Rzecznika MŚP

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl