Serdeczne gratulacje dla Pana Andrzeja Jarmasza, Prezesa Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka w Strzelcach Krajeńskich, z okazji otrzymania od Sejmiku Województwa Lubuskiego medalu za zasługi dla Województwa.

Podczas Zebrania Przedstawicieli Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka Marcin Hydzik, Prezes Zarządu ZPPM, przedstawił prezentację na temat sytuacji na krajowym i światowym rynku mleka, prognoz dotyczących cen skupu i działań podejmowanych przez Związek Polskich Przetwórców Mleka na rzecz naszej branży.

Prezes Hydzik podzielił się również swoimi refleksjami na temat korzyści płynących z rolnictwa regeneratywnego. Wyraził nadzieję, że szkolenia organizowane przez Związek w tym roku wyposażą w konieczną wiedzę także rolników ze Strzeleckiej Spółdzielni.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl