Warszawa, 15 kwietnia 2024r.

Szanowni Państwo, Członkowie i Władze Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich!

W związku ze zmianami, jakie zachodzą we władzach Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, pojawia się niepowtarzalna okazja do ukształtowania na nowo reprezentacji polskiego mleczarstwa.

Jako pomysłodawca i pierwszy przewodniczący Porozumienia dla mleczarstwa jestem przekonany, że dla polskich spółdzielni mleczarskich i firm zajmujących się przetwórstwem mleka wobec coraz gorszych perspektyw rynkowych, zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym, prawdziwą wartością dodaną byłoby powstanie jednej, silnej organizacji branżowej.

Obok trudnej sytuacji rynkowej mamy do czynienia z szeregiem wyzwań, które w najbliższej przyszłości w istotny sposób wpłyną na kondycję spółdzielni i firm mleczarskich. Myślę tutaj o kwestiach związanych z objęciem systemem kaucyjnym opakowań po mleku i jego przetworach, ograniczenie marek własnych, wprowadzenie raportowania pozafinansowego ESG, rozpoczęcie obowiązywania rozporządzenie PPWR czy też obowiązywanie opłat na rzecz Funduszu Ochrony Rolnictwa. Tych wyzwań będzie przybywać i dotyczyć będą zarówno spółdzielni, jak i zakładów prywatnych, bez różnicy.

Dlatego czas już zakończyć podział wśród organizacji mleczarskich, który stanowi ewenement na skalę europejską. Zwracam się do Państwa, jako członków Władz KZSM, o podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu jednoczenia wszystkich organizacji naszej branży.

Gdyby jednak w Państwa gronie znalazły się podmioty nie podzielające idei stworzenia jednej, silnej reprezentacji polskiego mleczarstwa, to chciałbym serdecznie zaprosić do naszego Związku wszystkie te spółdzielnie, których władze widzą konieczność zajęcia się realnymi problemami polskiego mleczarstwa, w sposób profesjonalny i nowoczesny. W ZPPM głos każdej spółdzielni i firmy prywatnej liczy się dokładnie tak samo, nikt nie jest uprzywilejowany. Po prostu działamy z pełnym poświęceniem na rzecz naszych członków.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Hydzik
(-)
Prezes Zarządu
Związku Polskich Przetwórców Mleka

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl