Uprzejmie informujemy, że ZPPM objął swoim patronatem konferencję on-line pt.: „Prawo pracy – wyzwania prawne w 2024r.”, która odbędzie się w dniu 14 maja 2024 r. w godz. 10:00-14:00 na platformie ZOOM. Organizatorami są Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex”. Partnerem merytorycznym konferencji jest Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR.

Informacja na temat konferencji kliknij tutaj
Formularz rejestracyjny kliknij tutaj

Program:

 • Ustawa o sygnalistach – zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy
  Marcin Stanecki – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Ustawa o sygnalistachobowiązki podmiotów prawnych związanych z   wprowadzeniem systemu zgłaszania naruszeń prawa
  adw. dr Artur Rycak – Prawnik zarządzający w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR, Wykładowca i Kierownik studiów podyplomowych „Prawo energetyczne i zarządzanie przedsiębiorstwami energetycznymi” w Uczelni Łazarskiego
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy
  Marcin Stanecki – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Kontrola podstaw zatrudnienia przez państwowego inspektora pracy i sąd. Zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi
  Anita Gwarek – Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy
 • Dyrektywa 2006/54/WE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy
  r.pr. dr Magdalena Rycak – Partner w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR, Dyrektorka Instytutu Prawa Zatrudnienia i Work-Life Balance w Uczelni Łazarskiego, Kierowniczka studiów podyplomowych „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – kadry i płace w Uczelni Łazarskiego”
 • Nowe zasady wypłat zasiłku chorobowego w trakcie L4
  r.pr. Aleksander Kasprowicz – Starszy prawnik w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR
 • Wdrożenie rozporządzenia MRiPS z 18 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  adw. Małgorzata Janas – Prawnik w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla Zarządów, Działów Prawnych i HR.

Link do uczestnictwa w konferencji poprzez aplikację Zoom zostanie przesłany w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl