Dlaczego Związek Polskich Przetwórców Mleka przygotował poprawki do ustawy kaucyjnej w ramach ogłoszonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska konsultacji publicznych?

Pierwszą z przyczyn jest fakt, że płynne produkty mleczne nie są napojami, gdyż nie służą gaszeniu pragnienia – wręcz przeciwnie – są one żywnością, zawierającą składniki niezbędne dla utrzymania zbilansowanej diety. Poprzednie kierownictwo Ministerstwa Klimatu i Środowiska dokonując transpozycji dyrektywy SUP i wprowadzając w 2023 zapisy o systemie kaucyjnym, w sposób nieuzasadniony do napojów zaliczyło mleko i produkty mleczne.

Dlatego wnioskujemy o wyłączenie opakowań po produktach mleczarskich z definicji opakowań po napojach, tj. o zmianę art. 8b Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Proponowane przez nas brzmienie przepisu wygląda następująco:

“Opakowaniami na napoje są opakowania na płyn przeznaczony do bezpośredniego wypicia, bez konieczności poddania go obróbce, w szczególności na wodę, sok, nektar, napój alkoholowy, z wyłączeniem wyrobów, w których na pierwszym miejscu w wykazie składników znajduje się mleko albo jego przetwory, niezależnie od ich sklasyfikowania w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (…)”.

Kolejne argumenty już wkrótce…

Pobierz tabelę uwag przygotowaną przez ZPPM

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl