Już 22 maja w Dolinie Charlotty Resort & Spa odbędzie się organizowana przez Axon Media Konferencja  Techniczna „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych” stanowiąca idealną okazję do wymiany doświadczeń między przedstawicielami branży UR z Pomorza.

Wydarzenie odpowiada na potrzeby branży – poprzez doświadczenia prelegentów oraz specjalistów, uczestnicy będą mogli poznać sprawdzone sposoby na optymalizację kosztów przy jednoczesnym zachowaniu wydajności. Dowiedzą się także o nowinkach technologicznych w zakresie środków, jakich mogą używać w swoich przedsiębiorstwach oraz zaktualizują i uporządkują swoją dotychczasową wiedzę. 

Podczas wydarzenia na uczestników czekają wykłady, konsultacje i dyskusje z ekspertami z branży. Tematyka wystąpień i warsztatów oscylować będzie wokół niezawodności i utrzymania ruchu. Nie zabraknie stoisk wystawienniczych uznanych firm takich jak: Kubler, Bitner, Shell, czy Tork.

Wybrane tematy prelekcji:

 • Wizualizacja problemów miernikiem redukcji kosztów i ryzyka wystąpienia awarii
 • Filtrowanie oleju i czyszczenie układów hydraulicznych bez przestoju w produkcji
 • Jak oszczędzamy energię elektryczną oraz monitorujemy pracę sprężarek online
 • Zastosowanie smarownic elektryczno-mechanicznych
 • Niezawodność pracy maszyn i urządzeń w aspekcie zabezpieczenia połączeń śrubowych
 • Rozwiązania mobilne wspierające produktywność, bezpieczeństwo oraz ergonomię pracy
 • Redukcja kosztów części zapasowych w oparciu o serwis wymienny
 • Bezpieczniki topikowe wspierające niezawodność linii i urządzeń w Utrzymaniu Ruchu
 • Technologia Ultradźwiękowa dla Utrzymania Ruchu
 • Bezpieczeństwo jako główne kryterium doboru kabli do zastosowań w zakładach przemysłowych
 • Zewnętrzne Centrum Automatyki Przemysłowej jako sprawdzony element zachowania ciągłości pracy
 • Czy strategi zakupu energii się opłaca? Case study
 • Zarządzanie opomiarowanie energii w zakładach produkcyjnych
 • Monitoring i repozytorium logów
 • Technologie 3D w automatyzacji i utrzymaniu ruchu

Więcej informacji oraz rejestracja:
www.axonmedia.pl/konferencje/rejestracja/utrzymanie-ruchu-2024-slupsk

Udział jest bezpłatny dla zarejestrowanych online uczestników. Dodatkowo w ramach wydarzenia przewidziany jest odbiór Imiennych Certyfikatów Uczestnictwa, przerwy kawowe oraz materiały informacyjne.

Patroni Honorowi wydarzenia: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Miasto Słupsk, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Słupski Inkubator Technologiczny, Bydgoski Klaster Przemysłowy, Platforma Przemysłu Przyszłości, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Business Centre Club, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego, KIGEiT, Śląski Klaster Lotniczy, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Krajowa Unia Producentów Soków, Klaster Metalowy, Evoluma Klaster Przemysłowy.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl