W dniu 9 maja 2024 roku Marcin Hydzik, Prezes Zarządu ZPPM, po raz kolejny wziął udział w spotkaniu producentów mleka Strefy Centralnej firmy Danone w Kobylnikach koło Kruszwicy.

Podczas spotkania zaprezentowano projekty wspólnie realizowane przez Danone ze społecznością lokalną, nagrodzono rolników – dostawców mleka za osiągnięcia w 2023 roku, a także przytoczono liczne przykłady producentów mleka, którzy z sukcesem zdecydowali się wdrożyć rolnictwo regeneratywne w swoich gospodarstwach.

To był znakomity przykład współpracy firmy przetwórczej ze swoimi dostawcami mleka, która nie ogranicza się tylko do prostej relacji przetwórca-rolnik.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl