Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka, zwraca uwagę na zagrożenia sanitarne w proponowanym polskim systemie kaucyjnym.

System kaucyjny w obecnej formie niesie zagrożenie sanitarne

Butelki po mleku czy produktach mlecznych zawierają resztki żywnościowe, a procesy ich rozkładu to źródło poważnych ryzyk sanitarno–epidemiologicznych zarówno dla konsumentów na etapie zbiórki w gospodarstwach domowych, jak i dla pracowników sklepów, w których będą znajdować się punkty odbioru opakowań objętych systemem kaucyjnym.

Problem dotyczy zarówno zbiórki ręcznej, jak i zbiórki maszynowej. Ponadto, pojawią się koszty częstszego mycia/serwisowania wymienionych maszyn. Dlatego wdrożenie ww. opakowań do systemu kaucyjnego oznaczałoby zatem konieczność podjęcia nieproporcjonalnie wysokich inwestycji finansowych.

Z własnego doświadczenia wszyscy wiemy, że mycie takich opakowań w warunkach domowych nigdy nie będzie w pełni skuteczne, a dodatkowo zwiększy zużycie wody i detergentów – czyli powstały koszt środowiskowy okaże się większy od ewentualnych zysków ze zbiórki tych opakowań w systemie kaucyjnym. I będzie to kolejny koszt, który poniosą bezpośrednio konsumenci – mówi Marcin Hydzik

Problemy w sklepach ze składowaniem starych butelek po mleku

ZPPM obawia się, że pojemniki do zbiórki opakowań zawierających rozkładające się resztki fermentowanych produktów mlecznych będą sąsiadować z żywnością, sprzedawaną na terenie tej samej placówki handlowej. Szacuje się, że takie rozwiązanie może stać się rzeczywistością w kilkudziesięciu tysiącach mniejszych punktów handlowych.

Dlatego wzywamy do wykluczenia opakowań po mleku i jego przetworach z systemu kaucyjnego – podkreśla prezes ZPPM.

Źródło: portalspozywczy.pl

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl