W dniu 21 maja 2024r. ZPPM jako jedyny przedstawiciel organizacji mleczarskich uczestniczył w spotkaniu sejmowej Podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami, które poświęcone było nowelizacji ustawy o systemie kaucyjnym.

Marcin Hydzik – Prezes Zarządu ZPPM miał okazję przedstawić argumenty na rzecz wyłączenia opakowań po mleku i jego przetworach z tego systemu, czyli kwestie:

• zagrożeń sanitarnych
• błędnej transpozycji dyrektywy SUP do polskiego prawa
• zanieczyszczenia strumienia odpadów
• złej jakości recyklatu po opakowaniach mlecznych
• doświadczeń z innych krajów.

Podczas spotkania zdecydowana większość uczestników opowiadała się za wyłączeniem opakowań po mleku i jego przetworach z systemu. Jedynie koalicja ZeroWaste nie widziała problemu w jak najszybszym uruchomieniu systemu z wszystkimi opakowaniami od 1 stycznia 2025 roku. ZPPM otrzymał wsparcie dla swoich postulatów ze strony Andrzeja Gantnera z Polskiej Federacji Producentów Żywności, z którą ZPPM tworzy koalicję na rzecz zmian w ustawie o systemie kaucyjnym.

Szczególnie ważne było wystąpienie Pani Elżbiety Szadzińskiej, Wiceprezeski Federacji Konsumentów, która zaprezentowała szereg zagrożeń, które zdaniem Federacji dotkną konsumentów po wprowadzeniu opakowań po mleku do systemu kaucyjnego (ZPPM wspólnie z Federacją przygotował stanowisko w tej sprawie z perspektywy konsumenckiej).

Ministerstwo Klimatu tłumaczy, że odroczenie o rok do 1 stycznia 2026 r. wprowadzenia do systemu opakowań po mleku i jego przetworach wynika z konieczności obserwowania doświadczeń dwóch krajów, które już to zrobiły, czyli Niemiec i Chorwacji. “Sądzę, że odwrotne postępowanie miałoby tu więcej sensu – a więc najpierw analiza doświadczeń z innych krajów i dopiero w wyniku ich pozytywnej oceny wprowadzenie tych rozwiązań do ustawodawstwa polskiego” – uważa Prezes ZPPM.

Konsultacje na poziomie Ministerstwa Klimatu trwać będą do 30 maja br., a ich wyniki mają zostać ogłoszone, prawdopodobnie w drodze konferencji uzgodnieniowej. Następnie projekt zostanie skierowany do Sejmu gdzie, wg zapewnień min. A. Sowińskiej, zostanie uchwalony jeszcze w czerwcu. Oprócz czasu wymaganego na realizację procedury legislacyjnej w Senacie i na podpis Prezydenta, potrzebne będą dodatkowe trzy miesiące na zakończenie procedury notyfikacji nowelizacji do Unii Europejskiej.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl