Jak co roku Hochland Polska przygotował raport na temat Zrównoważonego Rozwoju, który jest jednym z pięciu głównych filarów strategii firmy. Publikacja obejmuje działania w obszarze ESG w roku 2023 i można ją pobrać ze strony Hochland Polska.

Zrównoważony Rozwój dotyczy wszystkich obszarów działalności Hochland Polska. Firma ma pełną świadomość, że nie da się zrealizować długofalowych celów biznesowych z pominięciem kwestii ESG (Environment, Social, Governance). Odpowiedzialność za Środowisko, Społeczeństwo i Ład korporacyjny to klucz do zachowania równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o naturę i poprawą jakości życia. O podejmowanych przez firmę decyzjach, wdrożonych innowacjach i rozpoczętych inwestycjach można przeczytać w opublikowanym właśnie Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Hochland Polska 2023.

Hochland jest firmą wybiegającą w przyszłość, świadomą wywieranego wpływu na otoczenie oraz rzeczywistych i przyszłych oddziaływań środowiska na działalność Spółki. Wyzwania z obszaru Zrównoważonego Rozwoju realizujemy zarówno poprzez inwestycje, jak również dzięki zwiększaniu świadomości pracowników, rolników, partnerów handlowych i  konsumentów. Regularnie wdrażamy innowacyjne technologie wspierające gospodarkę niskoemisyjną i  cyrkularną, a w codziennej pracy stosujemy praktyki odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw. Stawiamy na aktywną komunikację z  pracownikami, a także wspieramy organizacje charytatywne i lokalne społeczności – mówi Joanna Kamińska, Menadżer ds. Zrównoważonego Rozwoju w Hochland Polska.

Pełna wersja raportu Raport Zrównoważonego Rozwoju Hochland Polska 2023 w języku polskim: https://www.hochland-group.com/pl/zrownowazony-rozwoj.htm

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl