W związku z wejściem w życie tzw. Dyrektywy NIS 2, Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na szkolenie pt. DYREKTYWA NIS 2 – wymogi dla producentów żywności wynikające z implementacji w polskim prawodawstwie.

Szkolenie odbędzie się 30 lipca 2024r. o godz. 10:00 w formule on-line.

W 2023 r. weszła w życie Dyrektywa NIS 2, która zmienia kształt cyberbezpieczeństwa w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. Dla wielu sektorów takich jak transport, zaopatrzenie w wodę pitną czy produkcja żywności oznacza to wzrost wymogów dotyczących rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dyrektywa wprowadza m.in. odpowiedzialność kierownictwa firmy za zgodność ze środkami zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymogami wynikającymi z wprowadzenia do polskiego porządku prawnego Dyrektywy NIS 2 poprzez nowelizację ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, gdyż przedsiębiorcy działający w obszarze produkcji, przetwórstwa i dystrybucji żywności zostali zobligowaniu do wdrożenia procedur i raportowania informacji związanych z zasobami informatycznymi, którymi dysponują. Rodzi to to szereg nowych obowiązków związanych z raportowaniem, certyfikacją i monitorowaniem procesów w przedsiębiorstwie.

Szkolenie dedykowane jest kierownictwu firm oraz osobom odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwach.

Program szkolenia:
– podział podmiotów gospodarczych na kluczowe i ważne
– ocena systemu bezpieczeństwa
– System S46,
– wymogi w odniesieniu do producentów i przetwórców żywności jako sektora kluczowego.
– procedury zgłaszania incydentów.
– system kontroli i nadzoru nad podmiotami kluczowymi
– kary i sankcje za opóźnienia i niewdrożenie procedur

Przewidywany czas trwania: 3h

 

Szkolenie poprowadzi Pan Artur Puławski, analityk rynku mleka, audytor finansowy, niezależny ekspert w zakresie raportowania m.in. zrównoważonego rozwoju w branży mleczarskiej.

Koszt uczestnictwa:
– dla firm członkowskich ZPPM: bezpłatnie
– dla pozostałych podmiotów: 100 PLN + 23% VAT / os.

Link umożliwiający wzięcie udziału w szkoleniu zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w dniach poprzedzających szkolenie.

Formularz rejestracyjny:

  Dane uczestnika:

  Wymagany wybór:

  Dane do faktury VAT
  (nie dotyczy uczestników oddelegowanych przez firmy członkowskie ZPPM)

  Wypełnienie poniższego formularza oznacza zgodę na wystawienie i przesłanie faktury przez ZPPM w formie elektronicznej (PDF)
  Prosimy o dokładne wypełnienie formularza zgodnie z danymi rejestracyjnymi podmiotu zawartymi w KRS / CEIDG

  Związek Polskich Przetwórców Mleka
  ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
  00-120 Warszawa 

  Telefon: +48 222 660 271
  Faks: +48 222 660 372
  sekretariat@zppm.pl