Pismo organizacji branżowych do Senatu RP w sprawie tzw. ustawy kaucyjnej

W dniu 19 lipca 2023r. organizacje z branży spożywczej wystosowały wspólne pismo do Marszałka Senatu, Przewodniczącego senackiej Komisji Środowiska oraz wszystkich Senatorów w sprawie tzw. “ustawy kaucyjnej”. Organizacje wskazują na konieczność wprowadzenia szeregu poprawek, które m.in. uchronią zarówno branżę, jak i konsumentów przed kosztami wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce. Jednym z sygnatariuszy apelu jest...
EnglishPoland