Zakłady mleczarskie – element infrastruktury krytycznej

W dniu 25 marca 2020r. z inicjatywy ZPPM, polskie organizacje mleczarskie zwróciły się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań na rzecz włączenia zakładów mleczarskich do tzw. infrastruktury krytycznej państwa. Infrastruktura krytyczna, to  w szczególności zakłady, które w przypadku wystąpienia klęski naturalnej, katastrofy lub jak obecnie epidemii muszą utrzymać możliwość nieprzerwanego działania, ze względu na bezpieczeństwo ludności lub bezpieczeństwo państwa.

Treść wspólnego pisma ZPPM, KZSM, PIM i KSM dostępna jest tutaj.

Copyright 2021 Związek Polskich Przetwórców Mleka