W dniu 19 kwietnia 2021r. dwadzieścia jeden organizacji branżowych przekazało do MRiRW wspólne pismo do Pana Grzegorza Pudy – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie propozycji zmian zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.
Celem proponowanych zmian jest ograniczenie obowiązku umieszczania informacji o dofinansowaniu ze środków finansowych Funduszy Promocji na materiałach tworzonych w ramach zadań realizowanych ze środków Funduszy. Organizacje argumentują, że w niektórych przypadkach informacja taka podważa wiarygodność przekazu kierowanego do opinii publicznej. Treść pisma dostępna jest tutaj.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl