W dniu 2 września 2021r. organizacje mleczarskie tworzące “Porozumienie dla mleczarstwa” wystąpiły do Ministerstwa Klimatu i Środowiska ze stanowiskiem w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Branża mleczarska w swoim piśmie stwierdza m.in., że realizacja zapisanych w projekcie ustawy obowiązków w zakresie recyklingu dotyczących odpadów opakowaniowych po produktach mlecznych nie będzie możliwa ze względu na specyfikę produktów mlecznych. Jeżeli obowiązki te zostaną utrzymane w ustawie, oznaczać to będzie istotny wzrost cen produktów objętych projektowanymi przepisami. Z tego powodu, branża domaga się wyłączeń dla wyrobów mlecznych.

Pobierz treść stanowiska

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl