W dniu 25 października 2023r. w Centrum konferencyjnym „Zielna” w Warszawie odbyło się zorganizowane przez ZPPM szkolenie pt. „Wymogi w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych dla branży mleczarskiej”. Szkolenie poprowadziła mecenas Agnieszka Skorupińska – partnerka w Kancelarii Rymarz – Zdort – Maruta, Szefowa Praktyki Prawa Ochrony Środowiska i ESG.

Na wstępie, Pani mecenas przedstawiła po krótce założenia Europejskiego Zielonego Ładu, a następnie przeszła do szczegółowego omówienia wynikających z nich wymogów w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych m.in. w kontekście tzw. dyrektywy SUP i przepisów przyjętych w Polsce na tej podstawie. Omówiono tzw. rozszerzoną odpowiedzialność producenta, system kaucyjny i aktualną wersję rozporządzenia UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (tzw. PPWR), nad którą nadal trwają prace na forum UE.

Było to drugie szkolenie z cyklu czterech zaplanowanych na ten rok. Kolejne zaplanowane są na 22 listopada i 20 grudnia 2023r. Cały cykl szkoleniowy dofinansowany jest ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Pobierz prezentację ze szkolenia.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl