Podczas zorganizowanej przez ZPPM w dniu 28 listopada 2023r. konferencji pt. „Produkcja i przetwórstwo mleka w kontekście wyzwań klimatycznych, środowiskowych i zdrowotnych – prezentacja raportów”, Marcin Hydzik – Prezes Zarządu ZPPM ogłosił tzw. “Siódemkę dla mleczarstwa” – czyli siedem postulatów Związku Polskich Przetwórców Mleka w kontekście zrównoważonego rozwoju mleczarstwa w perspektywie 2030 roku.

Pierwszym z postulatów jest stworzenie krajowej platformy porozumiewawczej „od pola do stołu” poświęconej dialogowi na temat rozwoju branży produkcji i przetwórstwa mleka w kontekście wyzwań społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. Platforma opracowywałaby rekomendacje dla Rządu RP, a zwłaszcza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie naszej branży.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl