W dniu 28 listopada 2023r. odbyła się dofinansowana ze środków Funduszu Promocji Mleka konferencja pt. “Produkcja i przetwórstwo mleka w kontekście wyzwań klimatycznych, środowiskowych i zdrowotnych – prezentacja raportów“.

Konferencja stanowiła zwieńczenie finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zadania pod nazwą „Produkcja i przetwórstwo mleka w kontekście wyzwań klimatycznych, środowiskowych i zdrowotnych. Celem tego projektu było określenie wyzwań, które stoją przed polską branżą mleczarską, ze szczególnym uwzględnieniem zasad hodowli, procesów produkcji, ograniczania emisji gazów cieplarnianych, marketingu, przeciwdziałania marnowaniu żywności i rozwoju rolnictwa regeneratywnego, a następnie ustalenie w jaki sposób należy na te wyzwania odpowiedzieć.

Z wykładem otwierającym wystąpiła Pani Magdalena Krawczak-Rybczyk – Naczelnik Wydziału Strategii w Departamecie Strategii i Rozwoju MRiRW, która zaprezentowała  przyjętą przez rząd “Strategię zrównoważonego rozwoju rolnictwa, wsi i rybactwa 2030“.

Natomiast w części poświęconej prezentacji raportów, przygotowanych na zlecenie ZPPM wystąpili:

Pan dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, prof. SGGW, Katedra Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, który omówił temat: “Sytuacja mleczarstwa w Polsce w kontekście aktualnych wyzwań zdrowotnych i środowiskowych

oraz

Pani dr Karolina Babuchowska, Katedra Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, która przedstawiła “Przyszłe wyzwania i kierunki rozwoju polskiego mleczarstwa do 2030 r. w kontekście zrównoważonego rozwoju” oraz “Podsumowanie Eksperckiej Sesji Dialogowej wizja polskiego mleczarstwa do roku 2030 , praktyki transformacyjne i komunikacyjne“. 

Pobierz raport nr 1 pt. Sytuacja mleczarstwa w Polsce w kontekście aktualnych wyzwań zdrowotnych i środowiskowych
Pobierz raport nr 2 pt. Przyszłe wyzwania i kierunki rozwoju polskiego mleczarstwa do 2030 r. w kontekście zrównoważonego rozwoju
Pobierz raport nr 3 pt. Przyszłość polskiej branży mleczarskiej – wyzwania i wizja 2030
Pobierz prezentacje z konferencji.

Ponadto, Marcin Hydzik – Prezes Zarządu ZPPM zaprezentował tzw. “Siódemkę dla mleczarstwa” tj. postulaty wynikające z wizji polskiego mleczarstwa oraz wyzwań przed nim stojących do roku 2030. Więcej na temat postulatów ZPPM, można przeczytać tutaj.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny z udziałem ekspertów reprezentujących producentów i przetwórców mleka oraz autorów raportów.

Konferencja była transmitowana na żywo na dedykowanej stronie internetowej, na profilu ZPPM na Facebooku oraz na kanale Związku na portalu youtube.

Zapraszamy do oglądania zapisu wideo konferencji:

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl