Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Związek Polskich Przetwórców Mleka konferencji on-line pt. „Produkcja i przetwórstwo mleka w kontekście wyzwań klimatycznych, środowiskowych i zdrowotnych – prezentacja raportów”, dotyczącej wyzwań stojących przed polskim mleczarstwem do roku 2030 w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie to objął honorowym patronatem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja odbędzie się w dniu 28  listopada br. w godzinach 11:00 – 14:30 i jest dofinansowana ze środków Funduszu Promocji Mleka. Udział w konferencji jest bezpłatny, a samo wydarzenie będzie transmitowane na wielu platformach (zarejestrowani uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie i miejscach transmisji).

Konferencja stanowi zwieńczenie finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zadania pod nazwą „Produkcja i przetwórstwo mleka w kontekście wyzwań klimatycznych, środowiskowych i zdrowotnych. Celem tego projektu było określenie wyzwań, które stoją przed polską branżą mleczarską, ze szczególnym uwzględnieniem zasad hodowli, procesów produkcji, ograniczania emisji gazów cieplarnianych, marketingu, przeciwdziałania marnowaniu żywności i rozwoju rolnictwa regeneratywnego, a następnie ustalenie w jaki sposób należy na te wyzwania odpowiedzieć.  

Już teraz zapraszamy do zapoznania się z treścią dwóch raportów, które zostaną zaprezentowane podczas Konferencji. Autorzy przedstawiają w nich sytuację branży oraz wyzwania przed nią stojące. Trzeci raport, który również zostanie zaprezentowany podczas Konferencji, stanowiący podsumowanie całego projektu, zawierać będzie propozycje rozwiązań, które pozwolą sprostać czekającym branżę mleczarską wyzwaniom.

Program konferencji

Godz. 11:00 – 11:10 Przywitanie uczestników, otwarcie konferencji
Marcin Hydzik, Prezes Zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka

Godz. 11:10 – 11:25: Strategia zrównoważonego rozwoju rolnictwa, wsi i rybactwa 2030 (pobierz strategię)
Magdalena Krawczak-Rybczyk, Naczelnik Wydział Strategii, Departament Strategii i Rozwoju MRiRW

Prezentacja konkluzji raportów:

Godz. 11:25 – 11:55: Sytuacja mleczarstwa w Polsce w kontekście aktualnych wyzwań zdrowotnych i środowiskowych (pobierz raport)
dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, prof. SGGW, Katedra Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Godz. 11:55 – 12:25: Przyszłe wyzwania i kierunki rozwoju polskiego mleczarstwa do 2030 r. w kontekście zrównoważonego rozwoju (pobierz raport)
dr Karolina Babuchowska, Katedra Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Godz. 12:25 – 12:55: Przerwa kawowa

Godz. 12:55 – 13:25: Podsumowanie Eksperckiej Sesji Dialogowej (zobacz relację) – wizja polskiego mleczarstwa do roku 2030 , praktyki transformacyjne i komunikacyjne
dr Karolina Babuchowska, Katedra Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Godz. 13:25 – 14:25 Panel dyskusyjny z udziałem autorów raportów z przedstawicielami sektora producentów i przetwórców mleka

Godz. 14:25 – 14:30 Zakończenie konferencji
Marcin Hydzik, Prezes Zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka

Dziękujemy za zgłoszenia i udział.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl