Podczas zorganizowanej przez ZPPM w dniu 28 listopada 2023r. konferencji pt. „Produkcja i przetwórstwo mleka w kontekście wyzwań klimatycznych, środowiskowych i zdrowotnych – prezentacja raportów”, Marcin Hydzik – Prezes Zarządu ZPPM ogłosił tzw. “Siódemkę dla mleczarstwa” – czyli siedem postulatów Związku Polskich Przetwórców Mleka w kontekście zrównoważonego rozwoju mleczarstwa w perspektywie 2030 roku.

Drugim z postulatów jest przygotowanie Krajowego Programu – Mapy Drogowej Transformacji Mleczarstwa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju obejmującego całokształt działalności mleczarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji emisji gazów cieplarnianych, wdrażania praktyk regeneratywnych – co ma celu poprawę jakości gleb w Polsce, zwiększenie retencji wody, odbudowę bioróżnorodności, wymogów w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, wdrażania zaleceń dotyczących żywienia zwierząt gospodarskich promujących dekarbonizację sektora, poprawę dobrostanu i zdrowia zwierząt oraz selekcji genetycznej, promocje wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w procesach produkcyjnych i redukcji śladu węglowego.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl