Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: Agronomiczne aspekty zrównoważenia produkcji mleka i żywca bydlęcego

Szkolenie odbędzie się w godzinach 11:00 – 13:30, w dniu 23 maja 2024r., w Centrum Konferencyjnym “Zielna” przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.

Jest to drugie z cyklu dziewięciu szkoleń dedykowanych producentom i przetwórcom mleka w ramach realizowanego przez ZPPM zadania pt „Szkolenia – zrównoważony rozwój 2024”

Cele realizowanego zadania:
Przyjęcie przez UE strategii „Zielony ład”, „Od pola do stołu”, „Bioróżnorodności” oraz innych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju (raportowanie pozafinansowe – ESG), jak też przepisów w zakresie gospodarki opakowaniami  (zarówno na poziomie UE i krajowym) oznacza duże zmiany w rolnictwie, produkcji i konsumpcji żywności, na które branża mleczarska nie jest przygotowana, co stanowi ryzyko dla rynku mleczarskiego w Polsce – jego konkurencyjności, rentowności, rosnących kosztów produkcji, spadku  popytu, wzrostu cen produktów mlecznych.

Producenci i przetwórcy mleka, którzy przygotują się na te zmiany i odpowiednio wcześnie wdrożą określone działania, zapewnią sobie przewagę konkurencyjną. Analiza i dostosowanie się do przepisów związanych z szeroko rozumianym „zrównoważonym rozwojem” stanowi duże wyzwanie, dlatego należy dostarczyć producentom i przetwórcom mleka informacji na temat legislacji unijnej i polskiej i wynikających z niej wymogów. Pozwoli to na podniesienie ich kwalifikacji i umożliwi dostosowanie się do nowych wymagań.

Program szkolenia:

Godz. 10:30 – 11:00: Rejestracja uczestników i powitalna kawa

Godz. 11:00 – 12:00:

– Zrównoważone zagospodarowanie odchodów bydlęcych
– Obniżanie emisji gazów cieplarnianych w uprawach paszowych

Godz. 12:00 – 12:30: przerwa kawowa

Godz. 12:30 – 13:30:

– Regeneracja gleb zdegradowanych przez działalność hodowlaną

Szkolenie poprowadzi dr Jerzy Próchnicki, współzałożyciel i Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka – liczba miejsc ograniczona. W razie pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem ZPPM, pod numerem telefonu: +48 222 660 271

Formularz rejestracyjny:

  Związek Polskich Przetwórców Mleka
  ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
  00-120 Warszawa 

  Telefon: +48 222 660 271
  Faks: +48 222 660 372
  sekretariat@zppm.pl