W dniu 29 maja 2024r. Związek Polskich Przetwórców Mleka przekazał swoje stanowisko do sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju w sprawie poselskiego projektu ustawy w sprawie sprzedaży detalicznej produktów lokalnych.

Z uwagi na negatywne konsekwencje dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw produktów żywnościowych – zwłaszcza w zakresie ograniczenia możliwości zbytu produktów gotowych, ogromnych kosztów logistycznych, ograniczenia możliwości swobodnego pozyskiwania surowca do produkcji i zagrożenia upadłością niektórych rodzajów podmiotów specjalizujących się w określonych rodzajach produkcji, ZPPM wnosi o zaprzestanie prac nad projektem ustawy.

Treść stanowiska dostępna jest tutaj.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl