Pismo organizacji branżowych w sprawie Funduszy Promocji

W dniu 19 kwietnia 2021r. dwadzieścia jeden organizacji branżowych przekazało do MRiRW wspólne pismo do Pana Grzegorza Pudy – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie propozycji zmian zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.
Celem proponowanych zmian jest ograniczenie obowiązku umieszczania informacji o dofinansowaniu ze środków finansowych Funduszy Promocji na materiałach tworzonych w ramach zadań realizowanych ze środków Funduszy. Organizacje argumentują, że w niektórych przypadkach informacja taka podważa wiarygodność przekazu kierowanego do opinii publicznej. Treść pisma dostępna jest tutaj.

Copyright 2021 Związek Polskich Przetwórców Mleka