Nowy wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZPPM

Andrzej Jarmasz, Prezes Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka, podczas niedawnych obrad Walnego Zgromadzenia ZPPM, został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Związku Polskich Przetwórców Mleka. Bardzo się cieszę, że Spółdzielnia ze Strzelec Krajeńskich jest członkiem naszego Związku. Wybór Pana Prezesa Andrzeja Jarmasza na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest niewątpliwie uznaniem dla jego aktywnej roli, jaką pełni...
EnglishPoland