Propozycja zmian w dokumencie Komisji Europejskiej pt. „Tymczasowe ramy kryzysowe”

W dniu 24 stycznia br. ZPPM zwrócił się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii (do wiadomości Prezesa Rady Ministrów) z pismem w sprawie propozycji zmian, w tzw. “Tymczasowych ramach kryzysowych”, tj. dokumencie Komisji Europejskiej określającym dopuszczalne ramy pomocy państwowej dla sektorów dotkniętych kryzysem (przede wszystkim energetycznym) w związku z wojną na Ukrainie. “Tymczasowe ramy kryzysowe”...
EnglishPoland