Studia podyplomowe: „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych”

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy po raz kolejny poprowadzi dwusemestralne studia podyplomowe pn. „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych”. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą nabyć kwalifikacje rolnicze – pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa i agrobiznesu...
EnglishPoland