Biogazownie rolnicze szansą dla transformacji energetycznej obszarów wiejskich – konferencja w MRiRW

W dniu 18 lipca 2023r. odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencja pt. „Biogazownie rolnicze szansą dla transformacji energetycznej obszarów wiejskich”. Wydarzenie to ma z wiązek z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 13 lipca br. ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich...
EnglishPoland