Wątpliwa jakość ustawy kaucyjnej

Sejm, a wcześniej komisje sejmowe, odrzuciły wszystkie poprawki Senatu, które miały na celu stworzenie prawdziwie funkcjonującego systemu kaucyjnego – uważa Marcin Hydzik, Prezes Zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka. Takiego, który jest dobrze przygotowany, właściwie wdrożony i, co równie ważne, zmienia nawyki konsumentów, powodując jego powszechność stosowania. To wymaga po prostu czasu. Tymczasem podczas dyskusji...

Konferencja pod patronatem ZPPM pt.: Zafałszowania żywności – aktualne trendy i wyzwania prawne

Uprzejmie informujemy, że ZPPM objął swoim patronatem konferencję pt. „Zafałszowania żywności – aktualne trendy i wyzwania prawne”, której organizatorami są Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex”. Konferencja odbędzie się w dniu 13 września 2023 r. w godzinach 10.00-12.30 w formule on-line na platformie ZOOM. Partnerem merytorycznym konferencji jest Kancelaria prawna KRK...

Hochland stosuje zasady zrównoważonego rozwoju

Żywność odgrywa olbrzymią rolę w naszym życiu, a wszystkim nam zależy na cieszeniu się produktami o jak najbardziej naturalnym smaku. Aby zapewnić kolejnym pokoleniom przyszłość w otoczeniu jakie znamy dziś, odpowiedzialne firmy muszą rozwijać się w konkretny sposób. Czyli taki, który w największym stopniu szanuje naturę. Hochland wie jak to zrobić. Firma opracowała strategię...

Apel branżowy w sprawie ustawy o systemie kaucyjnym

W dniu 10 sierpnia 2023r. siedemnaście organizacji branżowych (w tym również ZPPM) zwróciło się z apelem do Premiera oraz Posłów o przyjęcie ustawy o systemie kaucyjnym z poprawkami Senatu niezbędnymi dla polskiego rolnictwa, przetwórstwa, konsumentów i środowiska. Ustawa ma kluczowe znaczenie dla środowiska, polskiego społeczeństwa, jak i finansowej egzystencji zarówno przetwórców, jak i rolników...

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie w obliczu nowych wyzwań”.

Konferencja organizowana przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbędzie się w dniu 21 września 2023 roku (czwartek) w Warszawie. Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad wpływem nowych wyzwań i uwarunkowań na sektor rolno-żywnościowy oraz rozwój obszarów wiejskich (np. sytuacja geopolityczna, w tym wojna w Ukrainie, pandemia COVID-19, Europejski Zielony Ład, transformacja energetyczna, zmiany...

Studia podyplomowe: „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych”

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy po raz kolejny poprowadzi dwusemestralne studia podyplomowe pn. „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych”. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą nabyć kwalifikacje rolnicze – pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa i agrobiznesu...

Raportowanie ESG, standardy ESRS – nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej

W dniu 31.07.2023r. Komisja Europejska przyjęła tzw. rozporządzenie delegowane uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w odniesieniu do standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. KONTEKSTW dyrektywie o rachunkowości (2013/34/UE) zmienionej dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDR – 2022/2464) zobowiązano duże przedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) notowane na...

Spożywanie nabiału zdrowe dla serca

Na łamach „European Heart Journal” ukazały się wyniki dużego opracowania (obejmującego pięć niezależnych badań, w których próbę badawczą stanowiło łącznie 245 000 osób z 80 krajów z 6 kontynentów; obserwacja przez średnio ~9,3 roku) dotyczącego związku spożywania określonych produktów w diecie z ryzykiem wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych (zawał mięśnia sercowego, udar niedokrwienny mózgu) oraz zgonu....

Apel o poparcie przez Sejm i Senat niezbędnych zmian w ustawie wdrażającej system kaucyjny

Apel o poparcie przez Sejm i Senat niezbędnych zmian w ustawie wdrażającej system kaucyjny na opakowania po napojach, która w obecnym kształcie jest szkodliwa dla polskiego rolnictwa, przetwórstwa, konsumentów i środowiskaOrganizacje sektora rolno-spożywczego reprezentujące branże wód i napojów, mleczarską, sokowniczą oraz browarniczą, a także producentów rolnych zwracają się z apelem w sprawie wprowadzenia do...

Podsumowanie pierwszego półrocza 2023r w branży mleczarskiej

To że sytuacja na rynku mleka w 2023r. ulegnie zmianie, było oczywiste dla uczestników rynku, zwłaszcza pod koniec ubiegłego roku.  Skali problemów i w konsekwencji zmian jakie stały się udziałem naszej branży nie przewidywał chyba jednak nikt. Mimo wojny na Ukrainie, obaw o jej skutki dla rynku energii i przyśpieszającej inflacji, rekordowe ceny skupu...
EnglishPoland