Ekspercka Sesja Dialogowa – kierunki zmian mleczarstwa do 2030r.

W dniu 13 września 2023r. w Warszawie odbyła się Ekspercka Sesja Dialogowa, zorganizowana przez Związek Polskich Przetwórców Mleka w ramach realizacji dofinansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zadania pod nazwą „Produkcja i przetwórstwo mleka w kontekście wyzwań klimatycznych, środowiskowych i zdrowotnych”. W sesji wzięli udział eksperci z zakładów przetwórczych, gospodarstw rolnych, przedstawiciele administracji rządowej,...

Dostawcy mleka do firm członkowskich ZPPM na rumuńskich targach Agromalim 2023

Jak co roku, Związek Polskich Przetwórców Mleka zorganizował dofinansowany ze środków Funduszu Promocji Mleka wyjazd na targi, w którym wzięli udział dostawcy mleka firm członkowskich ZPPM. W tym roku uczestnicy udali się do rumuńskiego miasta Arad, gdzie zwiedzali rolnicze targi AGROMALIM. Największym zainteresowaniem zwiedzających nieodmiennie cieszył się nowoczesny sprzęt rolniczy, natomiast jeżeli chodzi o...

Relacja z konferencji Regenerative Agriculture and Food Systems Summit 2023 w Amsterdamie

W dniach 6-7 września Prezes Zarządu ZPPM, Marcin Hydzik uczestniczył w dwudniowej konferencji poświęconej rolnictwu regeneratywnemu – Regenerative Agriculture and Food Systems Summit 2023 w Amsterdamie. Z uwagi na zmiany klimatyczne mające wpływ na sektor produkcji i przetwórstwa żywności, konferencja miała szczególne znaczenie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele rolników, przetwórców, sieci handlowych, banków i organizacji...

Komitet Sterujący o rolnictwie węglowym i ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w mleczarstwie

W dniu 31 sierpnia 2023r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego ds. zrównoważonej produkcji i przetwórstwa mleka. Posiedzeniu przewodniczyli: Pani Paulina Kaczmarek (Grupa Spółek Danone) oraz Pan Artur Puławski (Agro Orunia). Podczas posiedzenia poruszono problematykę rolnictwa węglowego i praktyk regeneratywnych. Pan Sebastian Balcerak z firmy Agreena omówił możliwości zwiększania dochodów gospodarstw mleczarskich dzięki certyfikacji...

Wątpliwa jakość ustawy kaucyjnej

Sejm, a wcześniej komisje sejmowe, odrzuciły wszystkie poprawki Senatu, które miały na celu stworzenie prawdziwie funkcjonującego systemu kaucyjnego – uważa Marcin Hydzik, Prezes Zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka. Takiego, który jest dobrze przygotowany, właściwie wdrożony i, co równie ważne, zmienia nawyki konsumentów, powodując jego powszechność stosowania. To wymaga po prostu czasu. Tymczasem podczas dyskusji...

Apel branżowy w sprawie ustawy o systemie kaucyjnym

W dniu 10 sierpnia 2023r. siedemnaście organizacji branżowych (w tym również ZPPM) zwróciło się z apelem do Premiera oraz Posłów o przyjęcie ustawy o systemie kaucyjnym z poprawkami Senatu niezbędnymi dla polskiego rolnictwa, przetwórstwa, konsumentów i środowiska. Ustawa ma kluczowe znaczenie dla środowiska, polskiego społeczeństwa, jak i finansowej egzystencji zarówno przetwórców, jak i rolników...

Studia podyplomowe: „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych”

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy po raz kolejny poprowadzi dwusemestralne studia podyplomowe pn. „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych”. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą nabyć kwalifikacje rolnicze – pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa i agrobiznesu...

Raportowanie ESG, standardy ESRS – nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej

W dniu 31.07.2023r. Komisja Europejska przyjęła tzw. rozporządzenie delegowane uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w odniesieniu do standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. KONTEKSTW dyrektywie o rachunkowości (2013/34/UE) zmienionej dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDR – 2022/2464) zobowiązano duże przedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) notowane na...

Przewodnik rolnictwa zrównoważonego

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, z którym ZPPM niedawno zawarł porozumienie o współpracy, udostępniło na swojej stronie internetowej „Przewodnik Rolnictwa Zrównoważonego”. Przewodnik powstał przy współudziale czołowych polskich specjalistów z wielu dziedzin, zarówno rolniczych, klimatologicznych, społecznych, jak i finansowych. Zgodnie ze słowami autorów: Jest to całościowe kompendium wiedzy na temat rolnictwa zrównoważonego. Treść Przewodnika...

Spożywanie nabiału zdrowe dla serca

Na łamach „European Heart Journal” ukazały się wyniki dużego opracowania (obejmującego pięć niezależnych badań, w których próbę badawczą stanowiło łącznie 245 000 osób z 80 krajów z 6 kontynentów; obserwacja przez średnio ~9,3 roku) dotyczącego związku spożywania określonych produktów w diecie z ryzykiem wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych (zawał mięśnia sercowego, udar niedokrwienny mózgu) oraz zgonu....
EnglishPoland