Konferencja organizowana przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbędzie się w dniu 21 września 2023 roku (czwartek) w Warszawie. Celem konferencji …

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy po raz kolejny poprowadzi dwusemestralne studia podyplomowe pn. „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych”. …

W dniu 31.07.2023r. Komisja Europejska przyjęła tzw. rozporządzenie delegowane uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w odniesieniu do standardów sprawozdawczości w …

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, z którym ZPPM niedawno zawarł porozumienie o współpracy, udostępniło na swojej stronie internetowej „Przewodnik Rolnictwa Zrównoważonego”. …

Na łamach „European Heart Journal” ukazały się wyniki dużego opracowania (obejmującego pięć niezależnych badań, w których próbę badawczą stanowiło łącznie 245 000 …

Apel o poparcie przez Sejm i Senat niezbędnych zmian w ustawie wdrażającej system kaucyjny na opakowania po napojach, która w obecnym kształcie …

To że sytuacja na rynku mleka w 2023r. ulegnie zmianie, było oczywiste dla uczestników rynku, zwłaszcza pod koniec ubiegłego roku.  Skali problemów …

W dniu 19 lipca 2023r. organizacje z branży spożywczej wystosowały wspólne pismo do Marszałka Senatu, Przewodniczącego senackiej Komisji Środowiska oraz wszystkich Senatorów …

W dniu 18 lipca 2023r. odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencja pt. „Biogazownie rolnicze szansą dla transformacji energetycznej …

Cały sektor mleczarski jak i rolniczy stoją przed wyzwaniami wynikającymi ze zrównoważonego rozwoju i koniecznością redukowania negatywnego wpływu na środowisko. To nie …

W dniu 28 czerwca 2023r. roku odbyła się prezentacja raportu Klubu Jagiellońskiego pt. „Czas na integrację. Wyzwania i szanse dla wsi i …

Zrównoważony Rozwój jest ważny dla Hochland Polska od wielu lat i stanowi jeden z pięciu filarów strategii firmy. Obejmuje m. in. dążenie …

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl 

EnglishPoland