ZPPM objął swoim patronatem webinarium pt. “Produkcja środków spożywczych – istotne kwestie legislacyjne“, organizowane przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. Webinarium …

W dniu 22 kwietnia 2020r. na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazała się publikacja pt. “Jedni wspierają, a dla innych …

W dniu 22 kwietnia 2020r. organizacje mleczarskie zwróciły się do MRiRW z apelem o interwencje w sprawie funkcjonowania “Programu dla szkół” w …

W dniu 27 marca 2020r. Związek Polskich Przetwórców Mleka oraz Polska Izba Mleka zwróciły się ze wspólnym pismem do Komisarza UE ds. …

W dniu 25 marca 2020r. z inicjatywy ZPPM, polskie organizacje mleczarskie zwróciły się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań …

W dniu 18 marca 2020r. wiodące organizacje branży żywnościowej zwróciły się do Ministerstwa Zdrowia z wspólnym pismem, w którym zwracają uwagę na …

W ostatnim okresie, ZPPM zwracał uwagę administracji centralnej na pojawiające się trudności w branży mleczarskiej w związku  z epidemią COVID-19.Przekazaliśmy do Ministerstwa …

W dniach 17-18 marca 2020 roku w Wiśle odbędzie się XII Konferencja Naukowo-Techniczna Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym. Honorowym Gospodarzem tej edycji …

ZPPM objął swoim patronatem konferencję szkoleniową pt. „Produkcja środków spożywczych – istotne kwestie legislacyjne”, organizowaną przez Polską Federację Producentów Żywności. Konferencja odbędzie się 26 …

ZPPM objął swoim patronatem konferencję organizowaną przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców pt.: „Produkcja wyrobów ekologicznych w sektorze spożywczym”, która odbędzie …

Czystość produkcji, kontrola jakości, nowoczesne, bezpieczne rozwiązania, maszyny i technologie stosowane w zakładach produkcji spożywczej – to główne zagadnienia, o których będziemy mówić podczas …

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej pt.: „Przekazywanie konsumentom informacji o produktach spożywczych na opakowaniach”, która …

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl 

EnglishPoland