ZPPM objął swoim patronatem konferencję organizowaną przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców pt.: „Produkcja wyrobów ekologicznych w sektorze spożywczym”, która odbędzie …

Czystość produkcji, kontrola jakości, nowoczesne, bezpieczne rozwiązania, maszyny i technologie stosowane w zakładach produkcji spożywczej – to główne zagadnienia, o których będziemy mówić podczas …

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej pt.: „Przekazywanie konsumentom informacji o produktach spożywczych na opakowaniach”, która …

Optymalizacja i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej, uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i zagospodarowanie osadów to główne zagadnienia XII Konferencji Woda i Ścieki w …

W dniu 12 czerwca 2019r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu Handlu i Gospodarki EDA (TEC-EDA), w którym wziął udział przedstawiciel Polski, …

Związek Polskich Przetwórców Mleka objął swoim patronatem VIII edycję AKADEMII FOOD-LEX – jakość i bezpieczeństwo żywności”, która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2019 r., …

W ramach powołanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi “Porozumienia rolniczego”, utworzono 10 zespołów problemowych, wśród których znalazł się “Zespół Żywności Wysokiej …

Czwarta edycja konferencji branży spożywczej odbędzie się w dniach 11-12.04.2019 w Bystrej, k. Bielska Białej. Partnerem Technologicznym wydarzenia jest firma Siemens. Partnerem …

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej „Produkcja żywności w świetle aktualnych przepisów – nowości legislacyjne”, która …

Miło nam poinformować, że ZPPM został patronem XI konferencji „Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym”, której organizatorem jest firma BMP – wydawca kwartalnika …

W dniu 13 grudnia 2018r. odbyło się kolejne, już 28. posiedzenie Rady Ekonomicznej Obserwatorium Rynku Mleka(MMO), w którym uczestniczyli eksperci z różnych …

ZPPM został patronem konferencji pt. „Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym”, której organizatorem jest Polska Federacja Producentów Żywności – Związek Pracodawców. Konferencja odbędzie się 15 …

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl 

EnglishPoland