W dniu 19 kwietnia 2021r. dwadzieścia jeden organizacji branżowych przekazało do MRiRW wspólne pismo do Pana Grzegorza Pudy – Ministra Rolnictwa i …

ZPPM objął swoim patronatem konferencję pt. „Produkcja pod marką własną w aspekcie prawa żywnościowego i kontraktowego” organizowaną przez Polską Federację Producentów Żywności …

ZPPM objął swoim patronatem konferencję „Akademia Prawa Żywnościowego” , która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2021r. w formule on-line na platformie …

Posiedzenie Komitetu Handlu i Gospodarki EDA (TEC) odbyło się 18 listopada 2020r. w formule on-line w godzinach 14:00 – 17:00.W posiedzeniu wziął …

Miło nam poinformować, że ZPPM objął swoim patronatem, organizowaną w dniach 19-20 listopada 2002r. w Mikołajkach, konferencję “Bezpieczny Produkt Spożywczy”. Podczas dwudniowego …

Jak donosi Europejskie Stowarzyszenie Mleczarskie (EDA), w dniu 15 października br. odbędzie się konferencja (on-line) pod tytułem „Nazewnictwo produktów na bazie roślin …

W dniu 9 września br. w Rynie odbyło się spotkanie władz krajowych organizacji z branży mleczarskiej: Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, Krajowego Związku Spółdzielni …

ZPPM objął swoim patronatem, organizowane przez PFPŻ webinarium pt.: „Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych”, które odbędzie się w dniach 23-24 września …

Z uwagi na propozycję Komisji Europejskiej przedstawianą w strategii „Od pola do stołu” w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, dotyczącą rozważenia możliwości wprowadzenia …

W dniu 16.07.2020r. opublikowana została opinia (niewiążąca) Rzecznika Generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie o sygnaturze C-485/18 (Grupa Lactalis przeciwko Rządowi …

W dniu 26 czerwca 2020r. odbyło się kolejne, już 34. posiedzenie Rady Ekonomicznej Obserwatorium Rynku Mleka (MMO), w którym uczestniczyli eksperci z …

Związek Polskich Przetwórców Mleka podczas Walnego Zgromadzenia swoich członków w dniu 26.06.2020 r. przyjął stanowisko w sprawie współpracy z innymi organizacjami mleczarskimi. …

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl 

EnglishPoland