W dniu 9 września br. w Rynie odbyło się spotkanie władz krajowych organizacji z branży mleczarskiej: Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, Krajowego Związku Spółdzielni …

ZPPM objął swoim patronatem, organizowane przez PFPŻ webinarium pt.: „Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych”, które odbędzie się w dniach 23-24 września …

Z uwagi na propozycję Komisji Europejskiej przedstawianą w strategii „Od pola do stołu” w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, dotyczącą rozważenia możliwości wprowadzenia …

W dniu 16.07.2020r. opublikowana została opinia (niewiążąca) Rzecznika Generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie o sygnaturze C-485/18 (Grupa Lactalis przeciwko Rządowi …

W dniu 26 czerwca 2020r. odbyło się kolejne, już 34. posiedzenie Rady Ekonomicznej Obserwatorium Rynku Mleka (MMO), w którym uczestniczyli eksperci z …

Związek Polskich Przetwórców Mleka podczas Walnego Zgromadzenia swoich członków w dniu 26.06.2020 r. przyjął stanowisko w sprawie współpracy z innymi organizacjami mleczarskimi. …

ZPPM we współpracy z J.S Hamilton Poland Sp. z o.o. zapraszają na szkolenie on-line pt. “Nowe zagrożenie w branży spożywczej – sposób …

Historia picia mleka wczesnych kultur Europy. Pijesz mleko? Mieszkańcy Europy Środkowej pili mleko już 7500 lat temuNajnowsze badania pokazują, że około 7500 …

ZPPM objął swoim patronatem webinarium pt. “Produkcja środków spożywczych – istotne kwestie legislacyjne“, organizowane przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. Webinarium …

W dniu 22 kwietnia 2020r. na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazała się publikacja pt. “Jedni wspierają, a dla innych …

W dniu 22 kwietnia 2020r. organizacje mleczarskie zwróciły się do MRiRW z apelem o interwencje w sprawie funkcjonowania “Programu dla szkół” w …

W dniu 27 marca 2020r. Związek Polskich Przetwórców Mleka oraz Polska Izba Mleka zwróciły się ze wspólnym pismem do Komisarza UE ds. …

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl 

EnglishPoland