Start
IV SEMINARIUM: CZYNNIKI ROZWOJU INWESTYCJI KOGENERACYJNYCH

 

Ze względu na rosnące zainteresowanie przyszłością inwestycji kogeneracyjnych zespół CBE Polska organizuje czwartą edycję autorskiego Seminarium „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych”, które odbędzie się 24 sierpnia 2016 roku w Warszawie na ternie Elektrociepłowni „Siekierki” przy ul. Augustówka 30.

ZPPM objął to wydarzenie swoim patronatem.

 

Seminarium, wzorem minionych odsłon, będzie miało charakter wykładowo-dyskusyjny. W trakcie wydarzenia omówione zostaną możliwości inwestowania we wszystkie rodzaje kogeneracji. Podczas spotkania głos zabiorą zarówno eksperci reprezentujący największe koncerny energetyczne, jak i lokalne przedsiębiorstwa, a także firmy z nimi współpracujące. Prowadzący spotkanie zanalizują opłacalność budowy i modernizacji poszczególnych zakładów biorąc pod uwagę m.in. ich wielkość, lokalizację i dobrane technologie oraz skomentują wpływ systemów wsparcia na rozwój CHP, a także zwrócą uwagę, jak czytać prognozy szacujące czas zwrotu nakładów inwestycyjnych.

 

Do udziału w seminarium Organizatorzy zapraszają przede wszystkim przedstawicieli:

- elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni

- przemysłowych odbiorców energii (takich jak mleczarnie, browary, zakłady mięsne, przetwórnie owoców, hurtownie, supermarkety, szklarnie etc.)

- przedsiębiorstw rozważających budowę/modernizację mocy wytwórczych na własne potrzeby

oczyszczalni ścieków

- obiektów nieprzemysłowych o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i cieplną/chłód (m.in. duże klimatyzowane budynki biurowe i mieszkalne, hotele, baseny, szpitale)

- potencjalnych inwestorów, dostawców produktów i rozwiązań technologicznych

- firm doradczych i kancelarii prawnych

- przedsiębiorstw z sektora budownictwa przemysłowego oraz wykonawców projektów

- banków finansujących inwestycje energetyczne

- rządu, samorządów, branżowych izb i stowarzyszeń

 

Organizatorzy spotkania przypominają, że oparty na czerwonych i żółtych certyfikatach system wsparcia dla kogeneracji ma obowiązywać do końca 2018 roku.

 

Kogeneracja jest jednym z najefektywniejszych sposobów przetwarzania energii pierwotnej, a jej wspieranie to jedno z kluczowych narzędzi realizacji polityki energetycznej zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Wysokosprawna kogeneracja w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczenia emisji CO2 oraz do rozwoju wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a także do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Układy kogeneracyjne warto stosować w większości zakładów, w których występuje jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz cieplną. Dyrektywa o efektywności energetycznej nakłada na kraje członkowskie UE obowiązek opracowania analiz rozwoju źródeł produkujących energię i ciepło w skojarzeniu. Już wkrótce Ministerstwo Gospodarki ma zakończyć pracę nad tzw. mapami ciepła.

 

Firma CBE Polska dzięki zorganizowaniu kilkudziesięciu wydarzeń szkoleniowych i konferencyjnych od 2011 nawiązała kontakt z kilkoma tysiącami ekspertów z szeroko pojętego sektora energetycznego oraz branż związanych z tym sektorem.

 

Więcej informacji o nadchodzącym Seminarium tutaj.


 

Skomentuj | Zacytuj

 
ZPPM PATRONEM HONOROWYM AGROSEC 2016

Skomentuj | Zacytuj

 
AKADEMIA PFPŻ-ZP - JAKOŚC I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

ZPPM kolejny raz objął swoim patronatem seminarium „Akademia PFPŻ-ZP – jakość i bezpieczeństwo żywności”.
W tym roku Akademia odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2016r. w hotelu Holiday Inn w podwarszawskim Józefowie.


Organizatorzy przewidzieli  atrakcyjny pakiet zniżek m.in. 10% przy rejestracji do 22 kwietnia br.


W programie m.in.:

  • bakterie z grupy balo (bakterie drapieżne) w kontrolowaniu składu bakteryjnych populacji w biofilmie w produkcji żywności
  • barwniki w żywności w świetle obowiązujących przepisów
  • nowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego opakowań z tworzyw sztucznych – badania migracji, wymagania dla tworzyw z recykling
  • zagrożenia związane z migracją substancji szkodliwych dla zdrowia z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • straty składników odżywczych a deklaracja na opakowaniach środków spożywczych w świetle wymagań prawnych

Pobierz szczegółowy program
Pobierz formularz zgłoszeniowy
Pobierz informacje o wykładowcach


Skomentuj | Zacytuj

 
SEMINARIUM: HANDEL WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWY A ŚRODOWISKO


Uprzejmie informujemy iż ZPPM objął swoim patronatem seminarium szkoleniowe pt.

 

Handel wewnątrzwspólnotowy a środowisko – opakowania produktów i związane z nimi obowiązki polskich przedsiębiorców


które odbędzie się 21.04.2016 r., w Hotelu Marriott, w Warszawie, a organizowane jest przez PFPŻ-ZP oraz RECOPOL.

 


W programie przewidziano m.in. omówienie następujących zagadnień:

 

  • Różnorodność systemów gospodarki opakowaniami w Europie. Szczegółowe omówienie rynku francuskiego
  • Specyfikacja systemu gospodarowania opakowaniami w Czechach
  • Nowe zasady funkcjonowania gospodarki opakowaniami na rynku słowackim po1stycznia 2016 roku                       
  • Projekt doradztwa międzynarodowego

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy i eksportu produktów w opakowaniach!

Dla firm członkowskich przewidziano 10% zniżki z tytułu członkostwa naszej organizacji w PFPŻ-ZP


Szczegółowych informacji udziela Pani Monika Jonczak -  Dyrektor Marketingu PFPŻ (tel.: +48 22 830 70 55+48 22 830 70 55, email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ).

Pliki do pobrania:

Program seminarium
Formularz zgłoszeniowy
Informacje na temat prelegentów

Skomentuj | Zacytuj

 
KONFERENCJA: SKŁADNIKI ŻYWNOŚCI - AKTUALNE WYMAGANIA PRAWNE


Miło nam poinformować, że ZPPM objął swoim patronatem konferencję pt. „Składniki żywności – aktualne wymagania prawne” , która odbędzie się 3 marca 2016r. w hotelu Marriott w Warszawie.

 

Organizatorem konferencji jest Polska Federacja Producentów Żywności, której członkiem jest ZPPM.

 

W programie:

•             Zasady informowania konsumentów o składzie żywności

•             Dodatki do żywności i enzymy – status prac legislacyjnych i ostatnie zmiany przepisów

•             Aromaty do żywności – wymagania i zmiany prawne

•             Nowa żywność stosowana, jako składnik produktu spożywczego

•             Składniki odżywcze w produktach spożywczych – określanie zawartości do celów znakowania

•             Ilościowa zawartość składników w produktach spożywczych – QUID

 

Organizatorzy gwarantują najlepszych wykładowców: Joanna Gajda-Wyrębek (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny), Dorota Krzyżanowska (Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), Małgorzata Krzepkowska (J.S. Hamilton Poland S.A.), Beata Przygoda (Instytut Żywności i Żywienia), Marlena Żarnecka (Dentons), oraz najbardziej aktualne informację odnośnie stosowania dodatków do żywności.

 

Kto powinien wziąć udział w konferencji:

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla pracowników firm produkcyjnych z działów: jakości i rozwoju, badań i rozwoju, technologów oraz działów prawnych.

 

Organizatorzy przewidzieli:

10% zniżki dla członków ZPPM (jako organizacji członkowskiej PFPŻ)

25% zniżki dla prenumeratorów kwartalnika „Food-Lex”

10% zniżki przy zgłoszeniach do 17.02.2016r.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz program konferencji

 

 


Skomentuj | Zacytuj

 
SEMINARIUM: SAMOWYSTARCZALNOŚĆ ENERGETYCZNA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH
Image

Miło nam poinformować, że ZPPM został patronem honorowym seminarium „Samowystarczalność energetyczna zakładów przemysłowych”, które odbędzie się 18 lutego 2016r. w Katowicach w hotelu Qubus Prestige****.

 

Członkom ZPPM przysługuje z tego tytułu 20% zniżki w stosunku do standardowej ceny udziału w tym seminarium (wysyłając formularz zgłoszeniowy do organizatorów należy powołać się na członkostwo w Związku Polskich Przetwórców Mleka).

 

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadza znaczne ulgi w umarzaniu świadectw pochodzenia dla przemysłu energochłonnego. Szacuje się, że przedsiębiorstw uprawnionych jest około 3000, a jak wynika z ostatniego komunikatu opublikowanego przez Urząd Regulacji Energetyki, tylko 10% uprawnionych firm skorzystało z przysługujących ulg. Poza tym podmioty te mogą starać się o obniżenie lub całkowite umorzenie akcyzy na energię elektryczną. Przedsiębiorstwo, które zamierza uzyskać status odbiorcy energochłonnego musi jednak spełnić warunek współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej oraz profil działalności musi znajdować się w katalogu branż uprawnionych do powyższych ulg.

 

Polityka Energetyczna Kraju oraz Unii Europejskiej zmusza do optymalizacji zużycia energii elektrycznej zakładów przemysłowych.  Seminarium: „Samowystarczalność energetyczna zakładów przemysłowych” dostarczyć uczestnikom wiedzy jak optymalizować sposób wykorzystania i zużycia energii, jak kontrolować energochłonność procesów produkcyjnych oraz jak skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują przemysłowi energochłonnemu.

 

W programie m.in.:
– otoczenie prawne dotyczące przemysłu energochłonnego,
– ile można zaoszczędzić uzyskując status odbiorcy energochłonnego?,
– rodzaje przywilejów i zniżek,
– najczęstsze przyczyny odrzuceń wniosków przez Prezesa URE,
– negocjacje ze sprzedawcą energii w zakresie wprowadzenia zniżek,
– efektywny sposób zarządzania mediami w przemyśle energochłonnym,
– obrót świadectwami pochodzenia,
– audyt energetyczny zakładów przemysłowych – gdzie szukać oszczędności?,
– systemy monitorowania, rozliczania i dystrybucji energii elektrycznej,
– odpowiedni dobór dostawcy energii elektrycznej i gazu,
– finansowanie inwestycji proekologicznych w przemyśle,
– droga do samowystarczalności energetycznej – studium przypadku,

 

Wśród prelegentów m.in.:
– Kacper Skalski – Radca Prawny, Partner w Kancelarii Raczyński Skalski & Partners,
– Daniel Borsucki – Dyrektor Zespołu Zarządzania Mediami i Wdrażania Nowych Technologii, Gł. Inż.
ds. Energetycznych w Katowickim Holdingu Węglowym S.A.,
– Bożena Łabuz – Główny Ekolog ds. Klientów Korporacyjnych w Banku Ochrony Środowiska S.A.,
– Tomasz Żołna – Regionalny Dyrektor Sprzedaży w firmie Energomix Sp. z o.o.,
– Andrzej Czaplicki – TUV SUD Polska Sp. z o.o.,
– Paweł Kwiecień- Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 

Seminarium kierowane jest do m.in.: przedstawicieli średnich i dużych zakładów przemysłowych, wdrażających lub planujących inwestycje ukierunkowane na zoptymalizowanie zużycia energii i gazu w swoich przedsiębiorstwach a także: odbiorców energochłonnych oraz szeroko rozumianego przemysłu.

 

Kontakt do organizatora:                           

Katarzyna Sójka
Project Manager
732-660-310
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyćSkomentuj | Zacytuj

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 12 z 181

Copyright 2008 Związek Polskich Przetwórców Mleka ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6, 00-120 Warszawa, Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie Allwelt International - Projektowanie Stron Internetowych