Akademia Prawa Żywnościowego 19-20 maja 2021r.

ZPPM objął swoim patronatem konferencję „Akademia Prawa Żywnościowego” , która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2021r. w formule on-line na platformie ZOOM. Organizatorem konferencji jest Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex”. W programie: Zanieczyszczenia żywności – nowe wymagania i prace legislacyjne Bezpieczeństwo zdrowotne materiałów do kontaktu z żywnością w świetle...

Posiedzenie Komitetu Handlu i Gospodarki EDA

Posiedzenie Komitetu Handlu i Gospodarki EDA (TEC) odbyło się 18 listopada 2020r. w formule on-line w godzinach 14:00 – 17:00.W posiedzeniu wziął udział Robert Gasek – reprezentant Polski, oddelegowany przez ZPPM (zgodnie z porozumieniem polskich członków EDA zawartym 16 marca 2017r. w Grajewie). Program posiedzenia obejmował następujące punkty: Otwarcie obrad i powitanie uczestników Oświadczenie...

Konferencja Bezpieczny Produkt Spożywczy 19-20 listopada

Miło nam poinformować, że ZPPM objął swoim patronatem, organizowaną w dniach 19-20 listopada 2002r. w Mikołajkach, konferencję “Bezpieczny Produkt Spożywczy”. Podczas dwudniowego wydarzenia będzie można posłuchać o nowoczesnych technologiach oraz rozwiązaniach, które mają pomóc w uzyskaniu i utrzymaniu najwyższej jakości produktów wytwarzanych w zakładach spożywczych. Uczestnictwo w konferencji daje możliwość zdobycia aktualnej wiedzy bezpośrednio...

Konferencja wymierzona w nazewnictwo mleczarskie

Jak donosi Europejskie Stowarzyszenie Mleczarskie (EDA), w dniu 15 października br. odbędzie się konferencja (on-line) pod tytułem „Nazewnictwo produktów na bazie roślin – jak projekt rozporządzenia wpisuje się w strategię od pola do stołu”. Konferencja jest organizowana przez redakcję portalu „Euractive” (redakcja określa się mianem niezależnej), a wśród podmiotów wspierających wydarzenie jest firma Upfield...

Porozumienie dla mleczarstwa

W dniu 9 września br. w Rynie odbyło się spotkanie władz krajowych organizacji z branży mleczarskiej: Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiej Izby Mleka oraz Związku Polskich Przetwórców Mleka.Uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzili wolę utworzenia Porozumienia dla mleczarstwa, jako nowej formy współpracy organizacji i wypracowania wspólnego...

Webinarium: Znakowanie środków spożywczych, 23-24.09.2020

ZPPM objął swoim patronatem, organizowane przez PFPŻ webinarium pt.: „Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych”, które odbędzie się w dniach 23-24 września br. w godz. 10.00 -13.00 na platformie ZOOM. Webinarium przeznaczone jest dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla pracowników firm produkcyjnych z działów jakości i rozwoju, produkcji,...

Stanowisko ZPPM w sprawie znakowania kraju pochodzenia

Z uwagi na propozycję Komisji Europejskiej przedstawianą w strategii „Od pola do stołu” w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, dotyczącą rozważenia możliwości wprowadzenia obowiązku podawania w oznakowaniu żywności informacji o miejscu pochodzenia mleka oraz mleka i mięsa jako składnika środków spożywczych, Polska wśród działań w ramach Prezydencji uznała za celowe wypracowanie wspólnego stanowiska GV4 w...

Obowiązkowe znakowanie kraju pochodzenia – opinia ETS

W dniu 16.07.2020r. opublikowana została opinia (niewiążąca) Rzecznika Generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie o sygnaturze C-485/18 (Grupa Lactalis przeciwko Rządowi Republiki Francuskiej) dotyczącej francuskiego rozporządzenia z 2016r. wprowadzającego obowiązkowe znakowanie kraju pochodzenia mleka na produktach mleczarskich wytwarzanych we Francji. Grupa Lactalis zaskarżyła do ETS krajowy przepis. Rzecznik ETS skrytykował francuskie rozwiązanie, stwierdzając,...

Sprawozdanie z posiedzenia Obserwatorium Rynku Mleka

W dniu 26 czerwca 2020r. odbyło się kolejne, już 34. posiedzenie Rady Ekonomicznej Obserwatorium Rynku Mleka (MMO), w którym uczestniczyli eksperci z różnych ogniw mleczarskiego łańcucha dostaw: CEJA (młodzi farmerzy), COPA-COGECA (rolnicy i spółdzielnie), ECVC (rolnicy), EMB, (Europejska Rada Mleczarska), EDA (przemysł mleczarski), Eucolait (handel mleczarski), Eurocommerce (sieci handlowe). Prezentacje oraz informacje wymieniane podczas...

Stanowisko ZPPM w sprawie współpracy organizacji mleczarskich

Związek Polskich Przetwórców Mleka podczas Walnego Zgromadzenia swoich członków w dniu 26.06.2020 r. przyjął stanowisko w sprawie współpracy z innymi organizacjami mleczarskimi. Członkowie Związku wskazywali, że polską branżę mleczarską czekają zupełnie nowe wyzwania. Do nich można zaliczyć przede wszystkim propozycję Komisji Europejskiej wprowadzenia Zielonego Ładu i strategii „Od pola do stołu”, które zrewolucjonizuje rolnictwo...
EnglishPoland