Sprawozdanie z posiedzenia TEC

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Handlu i Gospodarki EDA (Trade and Economics Committee – TEC) 15 marca 2022r. Posiedzenie TEC odbyło się 15 marca 2022r. W posiedzeniu wziął udział Robert Gasek – reprezentant Polski, oddelegowany przez ZPPM (zgodnie z porozumieniem polskich członków EDA zawartym 16 marca 2017r. w Grajewie i zgodnie z ustaleniami Komisji ds. Ekonomicznych...

Prawo podatkowe – nowe wyzwania dla przedsiębiorców

ZPPM objął swoim patronatem konferencję on-line pt. „Prawo podatkowe – nowe wyzwania dla przedsiębiorców w 2022r.”, która  odbędzie się 29 marca 2022r. w godz. 10:00 – 14:00 na platformie ZOOM. Organizatorami konferencją są Polska Federacja Producentów Żywności – Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex”. Partnerem merytorycznym konferencji jest Kancelaria SWW Pragmatic Solutions. Program konferencji obejmuje:...

ZPPM w mediach – echa wojny na Ukrainie

W ostatnich dniach dziennikarze wielokrotnie zadawali ZPPM pytania o konsekwencje sytuacji na Ukrainie dla polskiej branży mleczarskiej. Prezes Marcin Hydzik w swoich wypowiedziach wskazywał m.in. na relatywnie niewielki eksport polskich produktów mleczarskich na Ukrainę oraz możliwości znalezienia innych rynków zbytu dla przetwórców z naszego kraju. W przypadku eksportu z Polski na Ukrainę jedyną poważną...

POLAGRA 2022 pod patronatem ZPPM

POLAGRA 2022: oto najważniejsze informacje Poznaliśmy datę targów POLAGRA 2022. Najważniejsze wydarzenie branży spożywczej i sektora HoReCa rozpocznie się 26 września, potrwa trzy dni, a towarzyszyć mu będą liczne wydarzenia towarzyszące. Podobnie jak w ostatnich latach, na ekspozycję targów POLAGRA złożą się salony: FOOD, FOODTECH i HORECA. Cała branża spożywcza będzie mogła spotkać się...

Konferencja: Prawo pracy – nowe wyzwania 24.02.2022

Miło nam poinformować, że ZPPM objął swoim patronatem konferencję pt. “Prawo pracy – nowe wyzwania dla przedsiębiorców w 2022r.”, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2022 r. w godz. 10:00-13:30 na platformie ZOOM. Organizatorami konferencji są Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex”. Program obejmuje: • Bezpieczeństwo w miejscu pracy –...

Apel ZPPM, PFPŻ-ZP i POHiD do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie systemu kaucyjnego

W dniu 16 lutego 2022r. ZPPM działając w porozumieniu z Polską Federacją Producentów Żywności oraz Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji wystosował apel do Pana Jacka Ozdoby – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, odpowiedzialnego za prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach. Projekt...

Stanowisko ZPPM w sprawie systemu depozytowo-kaucyjnego

W dniu 14 lutego 2022r. ZPPM przekazał do Ministerstwa Klimatu i Środowiska swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach.   Pełna treść stanowiska ZPPM Związek Polskich Przetwórców Mlekaul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 600-120 Warszawa  Telefon: +48 222 660 271Faks: +48 222...

Ministerstwo Finansów odpowiada w sprawie 0% VAT na mleko surowe

W dniu 27 stycznia 2022r. ZPPM zwrócił się do Ministerstwa Finansów z pismem w sprawie interpretacji zapisów ustawy z 13 stycznia 2022r. w sprawie zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. W piśmie tym stwierdzono m.in., że: Wątpliwości, budzi fakt, czy zapisana w art. 1 ustawy obniżka podatku VAT dotyczyć ma również mleka...

Okresowe zmiany w podatku VAT w rolnictwie – stanowisko ZPPM

W związku z przyjęciem przez Sejm RP w dniu 13 stycznia 2022r. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk sejmowy nr 1905) i spodziewanym przekazaniem ww. projektu do dalszego procedowania w Senacie RP, a w konsekwencji prawdopodobnym skierowaniem go do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, w dniu 14 stycznia...

Bezpłatne webinarium: Liczenie i redukcja śladu węglowego nowym wymiarem konkurencyjności przedsiębiorstw sektora przetwórstwa spożywczego

ZPPM objął swoim patronatem bezpłatne webinarium pt. „Liczenie i redukcja śladu węglowego nowym wymiarem konkurencyjności przedsiębiorstw sektora przetwórstwa spożywczego”. Webinarium odbędzie się 28 stycznia 2022r. (piątek) w godz. 10:30-12:40 na platformie ZOOM. Prelegentami będą eksperci z Fundacji Climate Strategies Poland: dr Agnieszka Liszka – Dobrowolska – Zarząd Fundacji Łukasz Broniewski – Zarząd Fundacji Łukasz...
EnglishPoland