“Siódemka dla mleczarstwa” – postulat 5 i 6

W Związku Polskich Przetwórców Mleka chcemy pomagać polskim rolnikom – producentom mleka i przetwórcom w dostosowywaniu się do nowych wymogów poprzez szkolenia, dostarczanie wiedzy i pokazywanie dobrych praktyk. Uważamy, że takie podejście okaże się korzystne dla wszystkich podmiotów działających na rzecz naszej branży. Temu też służą nasze propozycje zawarte w “Siódemce dla mleczarstwa”, a wśród...

Konferencja on-line: Produkcja i dystrybucja żywności – kwestie istotne dla przedsiębiorców

Uprzejmie informujemy, że ZPPM objął swoim patronatem konferencję pt. „Produkcja i dystrybucja żywności – kwestie istotne dla przedsiębiorców”, która odbędzie się 16 listopada 2023r. w godzinach 10:00 – 15:00 w formule on-line na platformie ZOOM. Organizatorami konferencją są Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex”. Informacja na temat konferencji kliknij tutajFormularz rejestracyjny...

Apel branżowy w sprawie ustawy o systemie kaucyjnym

W dniu 10 sierpnia 2023r. siedemnaście organizacji branżowych (w tym również ZPPM) zwróciło się z apelem do Premiera oraz Posłów o przyjęcie ustawy o systemie kaucyjnym z poprawkami Senatu niezbędnymi dla polskiego rolnictwa, przetwórstwa, konsumentów i środowiska. Ustawa ma kluczowe znaczenie dla środowiska, polskiego społeczeństwa, jak i finansowej egzystencji zarówno przetwórców, jak i rolników...

Raportowanie ESG, standardy ESRS – nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej

W dniu 31.07.2023r. Komisja Europejska przyjęła tzw. rozporządzenie delegowane uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w odniesieniu do standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. KONTEKSTW dyrektywie o rachunkowości (2013/34/UE) zmienionej dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDR – 2022/2464) zobowiązano duże przedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) notowane na...

Przewodnik rolnictwa zrównoważonego

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, z którym ZPPM niedawno zawarł porozumienie o współpracy, udostępniło na swojej stronie internetowej „Przewodnik Rolnictwa Zrównoważonego”. Przewodnik powstał przy współudziale czołowych polskich specjalistów z wielu dziedzin, zarówno rolniczych, klimatologicznych, społecznych, jak i finansowych. Zgodnie ze słowami autorów: Jest to całościowe kompendium wiedzy na temat rolnictwa zrównoważonego. Treść Przewodnika...

Podsumowanie pierwszego półrocza 2023r w branży mleczarskiej

To że sytuacja na rynku mleka w 2023r. ulegnie zmianie, było oczywiste dla uczestników rynku, zwłaszcza pod koniec ubiegłego roku.  Skali problemów i w konsekwencji zmian jakie stały się udziałem naszej branży nie przewidywał chyba jednak nikt. Mimo wojny na Ukrainie, obaw o jej skutki dla rynku energii i przyśpieszającej inflacji, rekordowe ceny skupu...

Pismo organizacji branżowych do Senatu RP w sprawie tzw. ustawy kaucyjnej

W dniu 19 lipca 2023r. organizacje z branży spożywczej wystosowały wspólne pismo do Marszałka Senatu, Przewodniczącego senackiej Komisji Środowiska oraz wszystkich Senatorów w sprawie tzw. “ustawy kaucyjnej”. Organizacje wskazują na konieczność wprowadzenia szeregu poprawek, które m.in. uchronią zarówno branżę, jak i konsumentów przed kosztami wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce. Jednym z sygnatariuszy apelu jest...

Biogazownie rolnicze szansą dla transformacji energetycznej obszarów wiejskich – konferencja w MRiRW

W dniu 18 lipca 2023r. odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencja pt. „Biogazownie rolnicze szansą dla transformacji energetycznej obszarów wiejskich”. Wydarzenie to ma z wiązek z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 13 lipca br. ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich...

To już czwarte spotkanie Komitetu Sterującego – Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka

Cały sektor mleczarski jak i rolniczy stoją przed wyzwaniami wynikającymi ze zrównoważonego rozwoju i koniecznością redukowania negatywnego wpływu na środowisko. To nie tylko efekt wymogów stawianych przez Europejski Zielony Ład, ale i rosnących oczekiwań konsumentów. Jak raportować i co raportować w odniesieniu do CSRD? Jak sprostać wymaganiom PPWR unikając wzrostu cen i spadku wydajności?...

Raport Klubu Jagiellońskiego “Czas na integrację. Wyzwania i szanse dla wsi i rolnictwa w Polsce”

W dniu 28 czerwca 2023r. roku odbyła się prezentacja raportu Klubu Jagiellońskiego pt. „Czas na integrację. Wyzwania i szanse dla wsi i rolnictwa w Polsce”. Marcin Hydzik, Prezes ZPPM, jako panelista roboczego seminarium miał okazję wnieść swój wkład w część raportu poświęconą Krajowej Grupie Spożywczej. Pobierz raport Związek Polskich Przetwórców Mlekaul. Złota 59, budynek...
EnglishPoland